Indonesiassa tukemamme etulinjan lähetyskoulun tueksi käynnistetty troolarikampanja on päässyt loppusuoralle – troolarin rakentamiseen tarvittavasta noin 60.000 eurosta puuttuu enää noin 9000 euroa.

Koulussa on jo vuoden verran rukoiltu kalastustroolarin saamisen puolesta joka päivä, kolme kertaa päivässä ja nyt tämä rukous on toteutumassa. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!

Sisäoppilaitoksen tavoin toimivassa lähetyskoulussa opiskelee vuosittain noin 150 tulevaa etulinjan evankelistaa. Niin monen suun ruokkiminen on ollut koululle jatkuva haaste, mutta troolarin myötä saatavilla tuloilla tähän tulee muutos. Varoja on tarkoitus käyttää myös koulusta valmistuvien etulinjan evankelistojen lähettämiseksi haastavaan ja vaaralliseenkin työhönsä alueille, missä evankeliumia ei vielä ole kuultu.

Aluksen nimeksi tulee Ebenezer 1 ja tavoitteena on laskea se vesille heinäkuussa.

Koronapandemia ja ramadan ovat viivyttäneet troolarin rakentamista ja ensin mainittu myös nostanut hieman joitakin kustannuksia.

Rukoile kampanjan loppuunsaattamisen puolesta, sekä sen puolesta, että troolariin löytyy hyvä miehistö.

Voit lukea lisää kampanjasta ja osallistua siihen tästä (viitenumero 87023):