Raamatut

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.”