Suurin tarve

“Te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.”