Artikkelit

Hyviä uutisia Bulgariasta!

Bulgarian kristityt iloitsevat, sillä vaikka uusi uskontolaki hyväksyttiin 21. joulukuuta, siihen kaavaillut ankarat rajoitukset eivät menneet läpi.

Alun perin lakiin kaavailtiin rajoituksia, jotka olisivat rajoittaneet uskonnonvapautta huomattavasti ja Bulgariaa velvoittavien kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Bulgarian kaikki uskonnolliset ryhmät vastustivat lakiluonnosta ja lakiluonnos sai osakseen runsaasti kritiikkiä myös ulkomaisilta tahoilta, kuten EU:lta ja Suomen Evankeliselta Allianssilta.

Kun lakiluonnoksesta keskusteltiin parlamentissa, kaikki uskonnonvapautta rajoittavat muutosehdotukset hylättiin.

Alun perin ehdotettiin esimerkiksi, että uskonnollisella yhteisöllä tulee olla vähintään 300 jäsentä tullakseen tunnustetuksi oikeudellisena yhteisönä ja että uskonnollista toimintaa ei saisi harjoittaa missään muualla, kuin sitä varten tarkoitetuissa tiloissa.

Ennen lain hyväksymistä Bulgarian kristityt järjestivät kahdeksan mielenosoitusta lakia vastaan ja rukoilivat, että laki ei menisi läpi ehdotetulla tavalla.

Lähteet: Evangelical Focus, Bulgarian Evankelinen Allianssi

Kiitos Jumalalle, joka vastasi uskovien rukouksiin tällä tavalla.

Kiitos siitä, että uhka uudesta laista yhdisti Bulgarian kristittyjä yli seurakuntarajojen. Rukoile, että tämä yhtenäisyys saisi kestää.

Ladattava versio rukousaiheista löytyy tästä.

Bulgariaan kaavailtu uskontolaki sai kristityt liikkeelle

Maansa uskonnonvapaudesta huolestuneet bulgarialaiskristityt kokoontuivat Sofiassa kolmena perättäisenä sunnuntaina, 11., 18. ja 25. marraskuuta osoittamaan mieltään uskontolakiin kaavailtuja muutoksia vastaan.

Kylttejä ja Bulgarian lippuja kantaneet kristityt vaativat Bulgarian parlamentin jäseniä hylkäämään tekemänsä muutosehdotukset, jotka nämä olivat hyväksyneet lakiluonnoksen ensimmäisessä kuulumisessa lokakuussa.

Bulgarian baptistiunionia johtava ja Sofiassa baptistiseurakunnan pastorina toimivan Teodor Oprenovin mukaan lakiluonnos on ”jyrkkä suunnanmuutos pois Bulgarian perustuslain ja eurooppalaisten lakien takaamasta uskonnonvapaudesta”.

Kaavailtu uusi laki rajoittaisi muun muassa evankeliointia, uskonnollista toimintaa siihen tarkoitukseen rekisteröityjen rakennusten ulkopuolella sekä pastoreiden ja pappien koulutusta. Lisäksi uskonnollisella ryhmällä pitäisi olla 300 jäsentä, jotta se tunnustettaisiin virallisesti.

Lakiluonnos oli 16. marraskuuta saakka lausuntokierroksella, eikä Bulgarian parlamentti ole toistaiseksi ilmoittanut, miten se aikoo edetä.

Lähteet: Barnabas Fund, Bulgarian Evankelinen Allianssi

Kiitos Isä siitä, että tämä uhka on lähentänyt eri seurakuntien kristittyjä, siunaa seurakuntaasi Bulgariassa.
Rukoile, että suunnitellut muutokset eivät menisi parlamentissa läpi.

Viikon kaikki rukousaiheet saat pdf:nä tästä.

Hyvästit Bulgarian uskonnonvapaudelle?

”Uskontoa saa harjoittaa ainoastaan tähän tarkoitukseen osoitetuissa tiloissa.” Kuulostaako tutulta? Tämä sääntö oli yksi muutoksista Kiinan helmikuussa voimaan tulleeseen uuteen uskontolakiin. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole kyse kommunistisesta Kiinasta kaukana Aasiassa, vaan eurooppalaisesta, Euroopan Unioniin kuuluvasta Bulgariasta, jonne ollaan nyt laatimassa uutta uskontolakia.

Uusi, uskonnonvapautta ankarasti rajoittava lakiluonnos on 4. lokakuuta jo läpäissyt ensimmäisen kuulemisen Bulgarian parlamentissa. Lakiluonnos on parhaillaan perjantaina 16. marraskuuta päättyvällä lausuntokierroksella, jonka jälkeen laaditaan lopullinen laki.

Näennäisesti uuden lain tarkoitus on hillitä ääriajattelua. Bulgarian katolista kirkkoa edustavan Isä Petko Valovin mukaan suunniteltu laki rajoittaisi uskonnonvapautta. ”Kansallisen turvallisuuden puolustamiseksi on olemassa muita lakeja, uskontolain ei pitäisi suojella yhteiskuntaa uskonnolta.”

Kaikki Bulgarian uskonnolliset yhteisöt ja useat kansalaisoikeusjärjestöt ovat vastustaneet lakiluonnosta. Bulgarian Evankelinen Allianssi uskoo lain olevan niin puutteellinen, että pelkillä korjauksilla siitä ei saada kunnollista. Sen sijaan lakiluonnos pitäisi heidän mukaansa hylätä kokonaan ja jos parlamentti haluaa jatkaa keskustelua uudesta uskontolaista, eri uskonnollisten yhteisöjen edustajat tulisi ottaa suunnitteluun mukaan.

Bulgarialaisista 85 prosenttia katsoo olevansa uskonnoltaan itäisiä ortodokseja. Noin kymmenen prosenttia on muslimeja. Tällä hetkellä Bulgariassa on 107 rekisteröityä uskonnollista yhteisöä Bulgarian ortodoksikirkon lisäksi.

Suunniteltuja rajoituksia

Lakiluonnoksen mukaan Bulgarian kansalaiset saavat suorittaa uskonnollisia liturgioita ainoastaan, jos he ovat saaneet uskonnollisen koulutuksensa Bulgariassa tai jos heidän ulkomainen tutkintonsa on Bulgarian viranomaisten ja rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön tunnustama.

Uskonnollisella yhteisöllä tulee olla vähintään 300 jäsentä, jotta se voi tulla tunnustetuksi oikeudellisena yhteisönä. Uskonnollista toimintaa ei myöskään saa harjoittaa muissa kuin siihen tarkoitetuissa tiloissa.

Luonnoksen mukaan oikeus avata uskonnollisia kouluja ja kouluttaa papistoa annettaisiin vain itäisille ortodokseille ja muslimeille, mutta nämäkään yhteisöt eivät kannata suunniteltua lakia. Millään muulla uskonnollisella yhteisöllä näitä oikeuksia ei olisi, sillä niiden itse ilmoittamien seuraajien määrät jäävät vuoden 2011 väestönlaskennan perusteella liian pieniksi.

Ulkomaalaiset saisivat johtaa uskonnollisia tilaisuuksia ainoastaan, jos heidän seurassaan on laillisesti uskonnolliseen virkaan vihitty Bulgarian kansalainen.

Ulkomailta tulevat rahalahjoitukset olisivat sallittuja ainoastaan rakentamiseen tai sosiaaliapuun tarkoitettuina ja Bulgarian viranomaisten etukäteen antamalla luvalla. Toisin sanoen, ulkomailta tulevilla varoilla ei voitaisi enää tukea kristillisiä klinikoita tai kouluja, painattaa kirjallisuutta tai järjestää tapahtumia tai tukea pastoreita.

Bulgarian kristityt pyytävät rukoilemaan tilanteen puolesta ja levittämään siitä sanaa.

Lähteet: Bulgarian Evankelinen Allianssi, Wikipedia, SIR