Artikkelit

Algeria – Seurakuntia suljettu jälleen

Syyskuun lopulla, 24. päivä, Boghnin poliisijohtaja ilmoitti, että Boghnissa oleva rukoushuone oli sinetöity Tizi Ouzoun kuvernöörin antaman määräyksen johdosta.

Boghni sijaitsee 35 kilometriä Tizi Ouzousta etelään. Rukoushuone palveli kahta seurakuntaa, jotka molemmat ovat kuuluneet Algerian virallisesti tunnustettuun protestanttisten seurakuntien kattojärjestö EPA:aan noin kymmenen vuoden ajan. Yhteensä rukoushuone palveli noin 380 uskovan kokoontumispaikkana.

Seuraavana päivänä viranomaiset ilmoittivat, että Tigzirtissä, niin ikään Tizi Ouzoun provinssissa, sijaitseva rukoushuone suljettaisiin. Santarmit sinetöivät sen seuraavana päivänä (kuvassa). Rukoushuonetta oli käytetty vuodesta 2013 lähtien raamattukouluna ja seurakunta oli kokoontunut siellä vuodesta 2015 alkaen, palvellen noin 70 uskovaa.

Algerian viranomaiset ovat marraskuusta 2017 alkaen systemaattisesti kampanjoineet kristillisten kokoontumispaikkojen sulkemiseksi. Näiden viimeisimpien tapahtumien myötä suljettuja seurakuntia on nyt kaikkiaan yhdeksän, jotka kaikki kuuluvat EPA:aan. Lisäksi neljä seurakuntaa on määrätty lopettamaan kaiken toimintansa. Toisinaan myös vuokraisäntiä on painostettu häätämään seurakunnat omistamistaan rakennuksista.

Lähde: Middle East Concern

Kiitos Herra, etteivät ihmiskäsin suljetut ovet voi estää evankeliumin leviämistä eikä kristittyjen uskoa Sinuun. Johdata alueen kristityt yhteen yli seurakuntarajojen ja avaa heille ovet uuteen, Sinun Nimelläsi ja Verelläsi suojattuun kokoontumispaikkaan. Anna alueen kristittyjen uskon olla todistuksena Sinusta ja johdattaa Sinun tuntemiseesi.

Kaikki rukousaiheet pdf:nä tästä.

Huolestuttavia uutisia Algeriasta

Algerialaisia uskovia salaa koolla.

Algerialaiset kristityt kertovat, että viime joulukuussa kristittyihin kohdistui lisääntyviä rajoituksia ja he pelkäävät, että ne ovat merkki siitä, että viranomaisilla on suunnitelma kristittyjä ja seurakuntia vastaan.

Kolme uskovaa pidätettiin Chlefissä, 200 kilometriä pääkaupungista Algiersista lounaaseen, joulukuun kolmannella viikolla. He olivat käymässä Tizi Ouzousta ja olivat sopineet tapaavansa erään henkilön paikallisessa kahvilassa. Poliisit tulivat paikalle ja löysivät heidän hallustaan kristillistä kirjallisuutta. Heidät vietiin poliisiasemalle, jossa santarmit kuulustelivat heitä pitkään. Kristittyjen vastaisuudesta tunnettu paikallinen sanomalehti uutisoi tilanteesta ”estettynä evankelioimisyrityksenä”. Lehti myös syytti valheellisesti kristittyjen pyrkineen humanitaarisen työn varjolla houkuttelemaan nuoria muslimeja kääntymään kristinuskoon antamalla heille rahaa ja matkoja. Uskovat vapautettiin, mutta heitä saattaa odottaa syytteet evankelioinnista.

Samalla viikolla Kabylien alueella, Bejaian provinssissa joukko kaupungin, uskontoministeriön, palokunnan, santarmin ja tiedustelupalvelun edustajia vieraili kahdessa kirkossa. Seurakunnille oli sanottu, että vierailujen syynä on tarkastaa, miten rakennuksissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä. Näissä kahdessa kirkossa järjestetään kahdeksan seurakunnan kokoontumisia. Tarkastuksen tuloksesta ei vielä ole tietoa.

Etelä-Algeriassa, Ouarglassa, seurakunta sain provinssin kuvernööriltä kirjeen rakennustarkastuksen jälkeen, jossa määrättiin seurakunta lopettamaan kaikki uskonnollinen toiminta. Seurakunnan johtajilta väitettiin puuttuvan lupa käyttää rakennusta uskonnolliseen tarkoitukseen ja rakennuksen rikkovan turvallisuusmääräyksiä. Heitä ohjattiin anomaan lupa uskontoministeriöstä ja sanottiin, että toiminta voi jatkua kolme kuukautta luvan saamisen jälkeen. Seurakunta on tähän mennessä toiminut kymmenen vuotta.

Marraskuussa Ain el-Turkin kaupungissa suljettiin seurakunta ja kristittyjen omistama kirjakauppa. Kabyliessa poliisit kävivät seurakunnan kurssikeskuksessa – toiminta määrättiin lopetettavaksi ja johtajia odottaa tutkinta tässä kuussa.

Kaikki edellä mainitut seurakunnat kuuluvat laillisesti rekisteröityyn Algerian evankelisten seurakuntien kattojärjestö EPAan. EPA kyseenalaistaa vierailuiden motiivit ja uskoo, että seurakunnat on suljettu ilman perusteltua syytä.

Algerian uskovat pyytävät rukoilemaan puolestaan.

Lähde: Middle East Concern

Lyhyesti maailmalta – Algeria, Egypti, Nigeria

Algeriassa poliisit sulkivat 9. marraskuuta seurakunnan ja sen ohessa toimineen kirjakaupan väittäen, että kirjakaupan omistaja painatti laittomasti Raamattuja ja evankeliointimateriaalia. Kirjat ja laitteet takavarikoitiin, mutta ne palautettiin sen jälkeen, kun tutkimuksissa selvisi, että syytteet olivat perättömiä. Siitä huolimatta poliisit sulkivat sekä seurakunnan että kirjakaupan. Sulkemismääräyksessä seurakunnan johtajaksi on merkitty virheellisesti kirjakaupan omistaja ja väitetään, että hän on käyttänyt omistamaansa autoa laittoman kristillisen materiaalin kuljettamiseen. Sulkemismääräyksessä väitetään myös, että Ain Turkin seurakunta on laiton, vaikka se kuuluu virallisesti rekisteröityyn EPA-seurakuntaan (L’Église Protestante d’Algérie).
Lähde: Middle East Concern

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Kiitos Isä, että olet seurakunnan johdon ja kirjakaupan omistajan kanssa.
  • Anna heille viisautta asian selvittämiseen.
  • Auta, että seurakunta ja kirjakauppa avattaisiin uudelleen.

Egyptissä Isis on esittänyt uuden uhkauksen Egyptin kristittyjä kohtaan. Uhkauksessa sanotaan, että Egyptin koptikristityt eivät alistu islamilaisen lain mukaiseen ”vääräuskoisten” asemaan, jatkavat kirkkojen rakentamista ja jopa julistavat kristinuskoa televisiossa. Uhkauksessa vaaditaan, että heitä kohtaan pitää hyökätä, koska he ovat ”vääräuskoisia taistelijoita” ja heidän kirkkonsa pitää räjäyttää. Uhkaus esitettiin Wafa Media Foundationin kautta, joka on jihadistinen propagandataho, jonka uskotaan olevan yhteydessä Isisiin.
Lähde: Agenzia Fides

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Herra, varjele Egyptin kristityt väkivallalta.
  • Kiitos siitä, että kristityt eivät ole vastanneet vihaan vihalla.
  • Kiitos, että vuosisatoja kestäneen alistamisenkaan jälkeen Egyptin seurakuntaa ei ole nujerrettu.

Nigerian Dogo Nahawan kylän kouluprojektistamme on jälleen tullut raportti. Koulussa kaikki menee edelleen hyvin. Äskettäin loppukokeissa olleet kuudennen luokan oppilaat menestyivät niin hyvin, että se kiinnitti alueen kouluvalvojankin huomion. Koulun hyvä maine on houkutellut uusia oppilaita ja uuden lukuvuoden alettua koulussa aloitti 60 uutta oppilasta. ”Kaikki jotka tuntevat taustamme (vuoden 2010 hyökkäys, jossa surmattiin yli 500 kyläläistä) ja näkevät mikä tilanne on nyt, tietävät, että kyseessä ei ole mikään ihmettä pienempi – jotkut välittivät riittävästi auttaakseen unohdettua koulua”, kiittelee koulun rehtori. Kouluateria on erityisen suuri kiitosaihe. Kyselyssä kävi ilmi, että monille se on päivän paras, ja monille myös päivän ensimmäinen, ateria. Oheisessa kuvassa vasemmalla näkyvä noin kaksivuotias poika kulkee lähes joka päivä pitkän matkan kotoaan syödäkseen osan sisarensa saamasta kouluateriasta. Kouluun on nyt annettu ohjeet, että pojalle annetaan oma ateria. Kiitos kaikille tätä projektia tukeneille!

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Kiitos siitä tulevaisuuden toivosta, minkä koulun ja sen oppilaiden menestys on herättänyt koko kylässä ja lähiseuduilla.
  • Auta, että valmistuville oppilaille löytyisi mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä.
  • Vahvista koulun henkilökuntaa, joka tekee parhaansa yhä kasvavan oppilasmäärän kanssa.

Pdf-versioon pääset tästä.

Algeria: Seurakuntaa uhataan sulkemisella

Algerian kristityt kokoontuvat toisinaan ulkona turvallisuussyistä tai tilojen puutteen takia. Tässä kuvassa meneillään on pastoreiden yhteinen tapaaminen. Kuva: Marttyyrien Ääni

Rukoilkaa Pohjois-Algerian Kabylian alueella sijaitsevan seurakunnan puolesta, joka uhataan sulkea.

Seurakunta kuuluu viranomaisten hyväksymään Algerian protestanttisten seurakuntien liikkeeseen, EPAan. Se sai maaliskuun alussa kirjeen alueviranomaisilta. Kirjeessä käskettiin lopettaa kaikki uskonnollinen toiminta, sillä se rikkoo vuoden 2006 lakia, joka sääntelee rakennusten käyttöä uskonnollisiin tarkoituksiin. Ei-islamilainen uskonnonharjoitus vaatii Algeriassa viranomaisten luvan, mutta hakemuksiin vastataan vain harvoin. Viranomaiset ovat varoittaneet, että he aikovat käynnistää oikeustoimet seurakunnan pastoria vastaan, jos hän jatkaa jumalanpalvelusten pitämistä.

Kirjeessä ei kerrottu millä tavalla seurakunta rikkoo lakia tai mihin mennessä sen pitäisi pyrkiä varmistamaan laillisuutensa.

Koska viranomaiset eivät juuri koskaan vastaa seurakuntien hakemuksiin, Algerian kristityille on muodostunut tavaksi vuokrata tilat jumalanpalveluksia varten ja tiedottaa sen jälkeen viranomaisille, että he ovat toimineet näin. Nyt vaikeuksissa oleva seurakunta vietti vuokrattujen tilojensa avajaisia 25.12.2015. He tiedottivat paikallisviranomaisille toiminnastaan ja luovuttivat kaikki asiaankuuluvat paperit, myös todistuksen siitä, että seurakunta on EPAn jäsen.

Vuonna 2011 Kabylian Bejajan provinssissa eräs seurakunta oli samanlaisen uhan edessä paikallisen pormestarin määrättyä seurakunnan suljettavaksi. Päätös kuitenkin peruttiin kristittyjen ja uskonnonvapautta puolustavien aktivistien protestoitua sitä.

Middle East Concern