Artikkelit

Työtä sissien valvovan katseen alla Kolumbiassa

Työtä sissien valvovan katseen alla Kolumbiassa

Manuel ja Sandra evankelioivat yhdessä Kolumbiassa, puolisotilaallisten joukkojen hallitsemalla alueella.

Ennen kuin Manuel ja Sandra voivat kertoa tarinansa, heidän piti matkustaa pois kotikylästään.

Ensin siihen oli kuitenkin saatava lupa kylää valvovalta puolisotilaallisten joukkojen komentajalta. Sen jälkeen heidän piti ylittää leveä joki ja ajaa moottoripyörällä 40 minuuttia alueelle, jossa he tunsivat olonsa riittävän turvalliseksi kertoakseen tarinansa. Jos he palaisivat kotiin minuutinkin myöhässä komentajan antamasta kotiintuloajasta, sillä olisi seurauksensa. ”Meidät tapettaisiin”, Manuel sanoi.

Manuelille ja Sandralle tämä on toistuva kuvio. Jos he eivät evankelioi omassa kylässään, he matkustavat evankelioimaan lähikyliä. Mikään matka ei ole samanlainen. Toisinaan he kohtaavat matkoillaan kuolemaa pyrkiessään kertomaan sanoman ikuisen elämän toivosta naapureilleen.

”Olen kokenut paljon vaikeuksia”, Manuel sanoo hiljaa. ”Olen nähnyt ihmisten kuolevan edessäni. Kun näen sissit, tunnen pelkoa. Pelkään, että he tappavat minutkin. Mutta meillä on Jumala, joka vahvistaa meitä. Meidän on evankelioitava heitäkin. Pelostani huolimatta olen iloinen siitä, että saan palvella Herraa.”

Manuel (41) ja Sandra (39) ovat toimineet evankelistoina 12 vuotta. Kuuden lapsensa ja yhden lapsenlapsensa kanssa he ovat aina eläneet puolisotilaallisten joukkojen valvovan katseen alla. Oikeistolaiset puolisotilaalliset joukot ovat taistelleet sissiliikkeitä vastaan vuosikymmeniä. Näiden ryhmien hallitsemilla ”punaisilla alueilla” asuvat kristityt joutuvat molempien osapuolien vainoamiksi, sillä evankeliumin sanoma on ristiriidassa heidän toimintansa kanssa.

Vain puoli vuotta sen jälkeen, kun Manuel ja Sandra olivat tulleet uskoon, kolme FARC-sissiä säntäsi heidän kotiinsa. ”Missä Manuel on?” yksi heistä vaati saada tietää. ”Me tapamme hänet!” Manuel oli vain minuutteja aiemmin lähtenyt noutamaan illallista perheelleen ja joillekin sukulaisille, jotka olivat heidän vierainaan.

Sandra ja lapset istuivat peloissaan toisiaan vastaan painautuneina. Yksi sisseistä sanoi Sandralle, että jos hän yrittäisi soittaa kenellekään, he tappaisivat Sandran ja lapset. Sissit tutkivat talon läpikotaisin, myös sänkyjen alustat. Sitten sissit sieppasivat kahdeksan ihmistä – Manuelin veljen, Sandran 18-vuotiaan veljenpojan ja kuusi muuta sukulaista. Heidät vietiin pois, ja hetken päästä Sandra kuuli laukauksia.

Perheenjäsenten kuolemasta puhuminen saa Sandran edelleen kyyneliin.

Manuel, Sandra ja lapset pakenivat toiseen kylään, jossa he elivät piilossa kahden vuoden ajan. Manuel ei tiedä miksi sissit tuona päivänä tulivat hänen kotiinsa mutta hän tietää, että jos hän olisi ollut tuolloin kotona, hän olisi kuollut.

Sen jälkeen moni asia Manuelin ja Sandran elämässä on muuttunut. He ovat muuttaneet toiseen kylään ja heistä molemmista on tullut pastoreita. Puolisotilaalliset joukot seuraavat heidän jokaista askeltaan, mutta he ovat toistaiseksi onnistuneet pystyttelemään poissa sissien näköpiiristä.

Manuel johtaa jumalanpalveluksia yksinkertaisen katoksen alla joka torstai ja lauantai. Hänen oman perheensä lisäksi seurakuntaan kuuluu kolme muuta aikuista ja 30 kylässä asuvaa lasta. Puolisotilaalliset joukot osallistuvat usein jumalanpalveluksiin kuullakseen, mitä Manuel puhuu.

“He eivät halua seurakunnassa puhuttavan murhista, joten pastoreiden on oltava varovaisia sanoissaan”, Marttyyrien Äänen työntekijä kertoo. ”Sen vuoksi he lähettävät ihmisiä kuuntelemaan puheita. Jos pastori saarnaisi puolisotilaallisiin joukkoihin liittymistä vastaan, hänet tapettaisiin. Tiedämme pastoreita, jotka on tapettu seurakuntaan soluttautuneen puolisotilaallisten joukkojen jäsenen vuoksi.”

Puolisotilaallisille ilmoittautuminen ja poistumisluvan pyytäminen on vaikeuttanut työtä. Jatkuva tarkkailu heidän vieraillessaan kodeissa aiheuttaa lisää stressiä. ”He tarkkailevat meitä jatkuvasti”, Manuel sanoi. ”He tietävät mihin taloon menemme, mistä talosta tulemme ja mihin menemme seuraavaksi. He tietävät kaiken.”

Ollessaan erityisen peloissaan tai stressaantuneita Manuel ja Sandra rohkaisevat toisiaan Filippiläiskirjeen kohdalla 4:13: ”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.”

”Lausumme sen nukkumaan mennessämme”, Manuel sanoi. ”Joten kun heräämme, tunnemme Herran vahvistaneen meitä.”

”Koska tunnemme Sanan, me vahvistumme pariskuntana. Rukoilemme aina yhdessä. Rukoilemme heidän puolestaan, jotka haluavat vahingoittaa meitä ja heidän puolestaan, jotka puhuvat meistä pahaa”, Sandra lisää.

Kahdentoista työvuotensa aikana heillä ei ole ollut taukoa stressaavasta elämästä konfliktialueella. Sandra sanoi heidän ainoan ”lomansa” olleen, kun sissit pakottivat heidät pois kylästä. He ovat silti sitoutuneita Jumalan valtakunnan työhön tietäen, että heidän lepopaikkansa on Jeesuksessa Kristuksessa.

Kolumbia – Väkivalta nousussa

Marttyyrien Äänen työntekijät Kolumbiassa kertovat, että vuonna 2016 allekirjoitettu rauhansopimus sissien ja hallituksen välillä ei ole toiminut toivotulla tavalla, ja väkivaltaisuudet ovat sen jälkeen olleet jälleen kasvussa. ”Monet sissit ovat rauhasopimuksesta huolimatta palanneet väkivallan tielle”, Marttyyrien Äänen työntekijä sanoo.

Useat työlleen omistautuneet eturintaman työntekijät ovat jääneet ”punaisille alueille”, eli sissien tai puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimille seuduille, uskollisesti paimentamaan seurakuntia ja levittämään evankeliumia.

Monet ovat kuitenkin joutuneet lähtemään kodeistaan ja heitä on kielletty pitämästä jumalanpalveluksia; joitakin on jopa surmattu. Sissit pitävät pastoreita ”sodan esteinä”, joka merkitsee heidän olevan vapaata riistaa taistelussa hallitusta vastaan.

Marttyyrien Ääni tukee ”punaisilla alueilla” työskenteleviä uskovia, jotka toteuttavat lähetyskäskyä itsensä alttiiksi pannen, opettavat lapsia, auttavat pastoreita perustamaan pieniä yrityksiä elantonsa tueksi, sekä tarjoavat turvapaikan ja rohkaisua väkivaltaa pakeneville kristityille perheille.

Herra johdata näitä uskollisia seuraajiasi sinun valmistamaasi tietä pitkin. Herra, sinä tiedät missä vaaroissa he ovat jatkuvasti. Varjele heitä, jotta he voivat tehdä ne tehtävät, joihin sinä Herra olet heidät kutsunut ja heille tarkoittanut.

Herra, me kiitämme siitä, että heidän elämänsä on sinun käsissäsi, ei heidän vainoojiensa. Rohkaise heitä Paavalin sanoin: ”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.” (Room. 14:8) Anna myös meille viisauttasi ja herkkyys kuulla, mitä Sinä haluat meidän tekevän heidän tukemisekseen.

Videoraportti Kolumbiasta

Marttyyrien Äänen edustajat vierailivat aiemmin syksyllä Kolumbiassa tutustumassa tämän hetkiseen tilanteeseen työalueellamme. Olemme esimerkiksi kustantaneet Raamattuja Kolumbiaan sekä tukeneet kylistään häädettyä uskovia paez-intiaaneja uuden elämän alkuun.

Rukousaiheita maailmalta – Iran ja Kolumbia

Viime viikolla kerroimme, että seitsemän kristittyä oli tuomittu Iranissa pitkiin vankeustuomioihin kahdessa eri oikeudenkäynnissä. Nyt tietoomme on tullut viisi uutta tuomiota.

Kristinuskoon kääntyneet Yousef Nadarkhani (kuvassa), Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh ja Saheb Fadaie ovat kukin saaneet 10 vuoden vankeustuomiot kotiseurakunnan toimintaan osallistumisesta sekä ”sionistisen kristinuskon” edistämisestä. Lisäksi Yousef ja Mohammadreza on tuomittu kahdeksi vuodeksi maansisäiseen karkotukseen. Tuomio on annettu 24. kesäkuuta, mutta heidän asianajajansa tietoon tuomio saatettiin vasta 6. heinäkuuta. Nelikko pidätettiin 13.5.2016, kun he olivat nauttimassa ehtoollista yhdessä. Pastori Yousefia lukuun ottamatta muut kolme miestä tuomittiin viime syyskuussa 80 ruoskaniskuun ”alkoholin juomisesta”, koska he joivat ehtoollisviiniä. Tuomiosta on valitettu, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Pastori Yousef tuomittiin marraskuussa 2010 kuolemaan islamin hylkäämisen vuoksi. Uuden oikeudenkäynnin tuloksena hänen tuomionsa kumottiin syyskuussa 2012.
Lähde: Middle East Concern

Viime viikolla uutisoimme pastori Victor Bet-Tamrazin ja kahden muun kristityn saamista pitkistä vankeustuomioista. Nyt on käynyt ilmi, että samassa oikeudenkäynnissä tuomittiin myös neljäs uskova, Kaviyan Fallah-Mohammadi (kuvassa oikealla). Hänenkin tuomionsa on kymmenen vuotta vankeutta ja se tuli kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista sekä kotiseurakunnan toimintaan osallistumisesta. Näiden tuomioiden myötä Iranissa on äskettäin tuomittu vankilaan 12 kristittyä vähintään 10 vuodeksi kukin.
Lähde: Mohabat News

 

Kolumbiassa FARC-sissiliikkeen kanssa tehdyn rauhansopimuksen mukaan sissit luovuttavat aseensa YK:n edustajille Kolumbian viranomaisten perustamilla leireillä, jonne sissit saapuvat ja jossa heitä opetetaan sopeutumaan yhteiskuntaan. Olot leirillä ovat huonot, muun muassa puhtaasta vedestä on pulaa. Kustantamistamme vedenpuhdistuslaitteista viisi on nyt viety näille leireille – sisseille, jotka aiemmin ovat osallistuneet kristittyjen vainoamiseen. Samalla leireille on voitu viedä Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia. Sodan aikana monet sisseistä ovat kuulleet kumppanijärjestömme lähettämiä kristillisiä radio-ohjelmia. Leireillä jotkut entisistä sisseistä ovat auttaneet veden ja kristillisen materiaalin jaossa. Kumppanimme pyytää muistamaan asiaa rukouksin: Että sissien vastaanottama evankeliumin sanoma johtaisi heidät antamaan elämänsä kokonaan Herralle. Lähde: Marttyyrien Ääni

Pdf-versio tästä klikkaamalla.

Viikoittaiset rukousaiheet jäävät kesätauolle elokuun loppuun saakka. Seuraa uutisiamme nettisivultamme www.marttyyrienaani.fi sekä Facebook-sivultamme ja muista niitä rukouksin.

Kolumbialaisen entisen sissin tarina, osa 2

Tällä toisella videollaan huhtikuussa vieraanamme ollut kolumbialainen entinen FARC-sissi kertoo työstään viidakossa sissien ja maalaisten keskuudessa.

Kolumbialaisen entisen Farc-sissin tarina

Huhtikuussa vieraanamme oli kolumbialainen Henry Tequia. Ennen uskoontuloaan hän kuului Farc-sisseihin. Tällä videolla kuulet ensimmäisen osan hänen mielenkiintoisesta tarinastaan.

Entinen Farc-sissi vieraanamme!

Marttyyrien Ääni saa 2.-16. huhtikuuta erittäin mielenkiintoisen vieraan Kolumbiasta. Henry Tequia toimi murrosiästä alkaen hallitusta vastustavassa kolumbialaisessa aseellisessa FARC-sissiliikkeessä. Kalashnikov kädessään kasvanut pahamaineinen Tequia oli mukana kaikkein haastavimmissa sissioperaatioissa vuosien ajan. Lopulta hänet pysäytti kristillinen sanoma Jumalan muuttavasta voimasta ja hän kääntyi kristityksi.

Tänään hän jakaa kristillistä kirjallisuutta ja Raamattuja samoilla seuduilla, joilla ennen taisteli asein poliittisen ideologian puolesta. Henry Tequia on myös ollut taustavaikuttajana FARC-sissien ja Kolumbian hallituksen välille solmitussa rauhansopimuksessa, jonka hän kokee erittäin tärkeäksi 50 vuotta jatkuneen sisällissodan jälkeen.

Vierailemme hänen kanssaan seuraavilla paikkakunnilla:

Tervetuloa!

Lyhyet uutiset: rukousaiheita maailmalta

al-Bayda-1 World Watch MonitorRukoilkaa Egyptin viranomaisten, erityisesti poliisien puolesta, että heidän sydämissään heräisi oikeudenmukaisuuden tunne. Yhä useammin Egyptistä kuuluu uutisia tapauksista, että poliisi ei ole reagoinut mitenkään kristittyjen tekemiin ilmoituksiin tai jopa antanut kristittyjen vastaisille teoille tukensa. Viimeksi näin kävi Aleksandrian lähistöllä olevassa al-Bayda-1 -kylässä 17. kesäkuuta. Perjantairukousten jälkeen yli 5000 muslimia kerääntyi kristityn kodin eteen kuultuaan huhuja, että taloa käytettäisiin myös kotiseurakuntana. Poliisit saapuivat pian paikalle, mutta sen sijaan, että olisivat pyrkineet estämään kivien heittelyä ja kristittyjen kotien ryöstelyä, poliisipäällikkö sanoi kristittyjen ansaitsevan kohtalonsa ja enemmänkin. Sen jälkeen mielenosoittajat kantoivat poliisipäällikköä harteillaan, samalla hurraten ja huutaen kansan ja poliisin olevan yhtä. (World Watch Monitor)

Nassif Kuva Morning Star NewsRukoilkaa 9-vuotiaan ugandalaisen Nassifin puolesta. Hänen oma isänsä sitoi hänet banaanipuuhun ja yritti polttaa hänet elävältä saatuaan tietää, että Nassif oli päättänyt seurata Jeesusta. Naapurit kuulivat pojan avunhuudot ja riensivät pelastamaan hänet. Tällä hetkellä Nassif toipuu vammoistaan sairaalassa ja eräs sukulainen on tarjoutunut ottamaan hänet luokseen. Nassifin isä pidätettiin, mutta hänet vapautettiin takuita vastaan. (Morning Star News)

Edelleen pyydämme rukoilemaan kahden terveysongelmista kärsivän työntekijämme puolesta, joiden sairauslomat jatkuvat.

Tämän viikon kiitosaiheemme koskee Kolumbiaa, jossa Kolumbian hallitus ja FARC-sissit ovat sopineet tulitauosta. Sopimukseen kuuluu myös suunnitelma FARCin demobilisaatio. Erityisesti evankeliset kristityt ovat joutuneet kärsimään FARCin harjoittamasta terrorismista ja satoja pastoreita on murhattu. Tulitauon julistamisen jälkeen lukuisat kolumbialaiset seurakunnat järjestivät samaan aikaan juhlajumalanpalveluksia eri puolilla Kolumbiaa. (Christian Solidarity Worldwide)

 

Pdf-versio tästä.

Tapahtumat

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria