Artikkelit

Kiina – Usko vai opinnot?

Kristityt opiskelijat ovat vaikean tilanteen edessä: kuinka säilyttää usko vaarantamatta tulevaisuuttaan.

Vakoilua, uhkauksia erottamisesta – Kiinassa kristityt opiskelijat ja opettajat taistelevat säilyttääkseen uskonsa.

Kiinan viranomaiset käyvät taistelua uskontoa vastaan korkeakouluissa ja estävät opiskelijoita harjoittamasta uskoaan kampuksella tai sen ulkopuolella. Viranomaisten nimittämät tutkijaryhmät vierailevat kouluissa ja määräävät oppilaitosten johdon varmistamaan, että uskonto on täysin kielletty. Opiskelijoiden joukossa olevat “vakoojat” ilmiantavat kaiken näkemänsä tai kuulemansa uskontoon tai toisinajatteluun liittyvän. Sen seurauksena opettajille on jaettu potkuja ja opiskelijoita painostettu kieltämään uskonsa koulusta erottamisen uhalla.

Jotkut yliopistot pyrkivät päihittämään uskonnolliset opiskelijat ja opettajat ”ideologisen muutoksen” kautta, eli pyrkimällä vaikuttamaan heidän ajatuksiinsa ja mielipiteisiinsä. Toimiin on ryhdytty sen jälkeen, kun heidän uskonnolliset ”taipumuksensa” ovat käyneet ilmi puhelinkeskusteluja kuuntelemalla, valvomalla heidän sosiaalisen median kanaviaan tai tutkimalla heidän asuntolahuoneensa.

Jotkut koulut ja paikallisviranomaiset menevät vielä pidemmälle. Fujianin provinssissa erään maakunnan kouluvirasto ryhtyi viime kesäkuussa toteuttamaan suunnitelmaa, jolle annettiin nimeksi ”jengirikollisuuden siivoaminen ja pahan poistaminen”. Suunnitelman tarkoitus on hävittää uskonto ja estää evankeliointi oppilaitosten lähettyvillä.

Toukokuussa Fujianin Xiamenin kaupungissa suljettiin yliopiston lähellä sijainnut kristillinen kokoontumispaikka. Koulu ja viranomaiset kutsuivat kuultaviksi suurimman osan seurakunnan jäsenistä, jotka ovat yliopisto-opiskelijoita. Kuultaviksi kutsuttuja uhattiin yliopistosta erottamisella, jos he jatkaisivat kokoontumisissa käymistä.

Yksi opiskelijoista kertoo, että koulun johto ja viranomaiset ovat toistuvasti kuulustelleet häntä hänen uskonnollisesta vakaumuksestaan. Hän on huolissaan, että asia tulee vaikuttamaan hänen valmistumiseensa ja tuleviin työllistymismahdollisuuksiin. Hän ei tiedä miten voisi kertoa vanhemmilleen, jos hänet pakotetaan lopettamaan opinnot.

Jotkut opiskelijat ovat lakanneet käymästä seurakunnassa uhkailujen vuoksi.

”Viranomaiset eivät nykyisin salli yliopisto-opiskelijoiden olla uskonnollisia. Jotkut (viralliset) Kolme Itse -kirkot eivät uskalla päästää sisälle yliopisto-opiskelijoita pelätessään, että seurakunnalle koituu ongelmia”, eräs opiskelija kertoo.

Viranomaiset sulkivat heidän vuokraamansa kokoontumistilan, joten nuoret uskovat joutuivat siirtymään toisaalle. Opiskelija kertoo, että he eivät uskalla mennä kokoontumisiin ryhmissä kuten ennen, ja he varmistavat aina ettei heitä seurata. Kun joku saapuu kokouspaikalle ja koputtaa oveen, sisällä olevien pitää varmistua hänen henkilöllisyydestään ennen kuin hänet päästetään sisälle. Kokoontumiseen ensimmäistä kertaa tulevilla täytyy olla jonkun ryhmään kuuluvan suositus.

Soluryhmää johtava opiskelija kertoo olevansa surullinen painostuksen kohteeksi joutuneiden puolesta, jotka ovat nyt niin peloissaan, että eivät uskalla enää kokoontua. ”Kun kävimme tapaamassa joitakin heistä, he pelkäsivät edes puhua meille.”

Lähde: Bitter Winter

Taistelu Jumalaa vastaan Kiinassa: Kylttejä, näytelmiä ja kiristystä

“Seuraa Puoluetta, älä usko Jumalaan”, kyltissä opastetaan. Kuva: China Aid

Viranomaisten harjoittama kristinuskon vastustus kasvaa Kiinassa, mutta etenkin syrjäseuduilla niin kasvavat myös seurakunnat.

Eräs uskova kertoo: ”Ihmisiä tulee uskoon kyläkunnittain, yksi kylä toisensa jälkeen.” Vaikka syrjäseutujen asukkaat ovat usein köyhiä, he lahjoittavat silti varoja, materiaaleja tai aikaansa seurakuntien rakentamiseen. Kun tältä uskovalta tiedusteltiin mistä kasvu johtuu, hän kertoi sen johtuvan siitä, että köyhyys ajaa heitä luottamaan Jumalan huolenpitoon.

Tätä kasvua hillitäkseen Kiinan viranomaiset ottavat jatkuvasti käyttöön uusia keinoja entisten jatkeeksi. Joillakin alueilla, kuten kuvassa, viranomaiset ovat pystyttäneet kylttejä, joissa yritetään taivutella ihmisiä uskomaan Puolueeseen Jumalan sijasta. Kyltissä lukee: ”Jos käyt kirkossa joka päivä oppimassa Herrasta, Jumala ei silti voi lievittää vaikeuksiasi. Seuraa Puoluetta, älä usko Jumalaan. Puolue voi tarjota onnen kaikille.”

Eteläisen Kiinan Jiangxin provinssissa paikalliset viranomaiset yrittävät syyttää uskontoa alueen köyhyydestä. Viranomaiset ovat kehittäneet ”Evankeliumi” -nimisen näytelmän, joka on jo kiertänyt yli 20 kaupungissa tai kylässä köyhillä seuduilla. Näytelmässä esitetään, kuinka köyhät kyläläiset elävät ”takapajuista” elämää uskonsa vuoksi. Kun he luopuvat uskostaan uuden evankeliumin, kommunismin, hyväksi, heidän yhteisönsä edistyy ja kyläläisistä tulee rikkaita.

Poliisit seisovat vartiossa seurakuntaan johtavan kujan päässä. Kuva: Bitter Winter

Kaakkois-Kiinan Fujianin provinssissa toimiva Xunsiding-seurakunta oli selvinnyt läpi Kulttuurivallankumouksenkin vuosien, sillä se perustettiin jo vuonna 1950. Tämä rekisteröimätön seurakunta oli suosittu ja laajalti tunnettu, mutta toukokuun viimeisenä päivänä sen toiminnalle tuli loppu, ja seurakunnan pastori sai suuret sakot.

Viranomaiset olivat asentaneet rukoushuoneen ovelle valvontakameroita, joissa oli kasvojentunnistusjärjestelmä. Sen avulla viranomaiset saivat selville seurakuntalaisten henkilöllisyydet. Seuraavaksi uskoviin otettiin yhteyttä ja heitä uhkailtiin, että jos he yhä yrittävät käydä seurakunnassa, he menettävät työpaikkansa. Joitakin kiristettiin sillä, että heidän julkisissa viroissa olevat sukulaisensa menettävät omat työpaikkansa.

Paikallisen uskovan mukaan alueen viranomaisten tavoite on sulkea kaikki alueella toimivat kotiseurakunnat kahden vuoden kuluessa. Koska Xunsiding-seurakunta oli näistä tunnetuin, viranomaiset päättivät aloittaa siitä.

Lähteet: China Aid, Radio Free Asia, Bitter Winter

Kiina – Koulujen lähistöistä ”kirkottomia alueita”

Kiinan pohjoisessa Shaanxin provinssissa sekä maan keskiosassa olevassa Henanin provinssissa nuoret halutaan pitää erossa kristinuskosta: koulujen ja oppilaitosten lähistöistä ollaan tekemässä ”kirkottomia alueita”. Paikallisia seurakuntia on myös pyydetty ilmoittamaan nuorten seurakuntalaisten nimet.

Shaanxin provinssin etnisten ja uskonnollisten asioiden virasto julkaisi asiakirjan, jonka nimi on ”Yksityisten kristillisten kokoontumispaikkojen hallinnan toimeenpanosuunnitelma”. Asiakirjassa vaaditaan uskonnollisten kokoontumispaikkojen ”keskitettyä oikaisua” lähellä korkeakouluja ja yliopistoja. Oikaisulla tarkoitetaan seurakuntien hävittämistä.

Henanin provinssissa uskontoasioiden virasto julkaisi asiakirjan nimellä ”Kolmannen vaiheen avaintehtävät ja suoraan maakunnan hallinnon alaisten työyksikköjen työnjako”. Siinä määrätään: ”Kaikki yksityiset kristilliset kokoontumispaikat korkeakoulujen ja yliopistojen ympärillä, sekä kampusten toimipaikat, tulee sulkea lain mukaisesti. Koulujen johdon tulee järjestää (kristinuskoon) osallistuvien opettajien ja oppilaiden kritisointi ja (uudelleen)koulutus.”

Henanissa virallinen Kolme Itse -kirkkokin on joutunut sulkemaan ovensa, koska se sijaitsee liian lähellä kouluja. Viranomaisten julkaisemassa “vastuulausunnossa” sanotaan: “Tämä kokoontumispaikka on hyväksytty paikka, mutta koska se oli liian lähellä koulua, se suljettiin elokuussa 2018”. Viranomaiset ovat luvanneet, että päätöstä ei tulla tulevaisuudessa kumoamaan.

Myös Fujianissa on vaadittu Kolme Itse -kirkkoa suljettavaksi, koska se sijaitsee lähellä yliopistoa. Sen lisäksi seurakunnalta on pyydetty luettelo yliopisto-opiskelijoista, jotka käyvät siellä. Uskovat pelkäävät, että nuoria saatetaan uhkailla.

Itäisen Kiinan Shandongin provinssissa yliopiston johto laati opiskelijoille kyselyn, jossa kysytään heidän uskostaan ja suhtautumisesta uskontoon.

Sekä kristityt opiskelijat että opettajat ovat tilanteesta huolissaan. Opiskelijat pelkäävät, että heidät voidaan erottaa koulusta uskonsa vuoksi. Opettajat pelkäävät, että he saattavat menettää työpaikkansa.

Lähde: Bitter Winter

Kiinalaisen seurakunnan elämää – ratsia kerran viikossa

Lin Kezhen, Yongfu-seurakunnan pastori puhumassa. Kuva: China Aid

Kaakkois-Kiinan Fujianin provinssin pääkaupungissa Fuzhoussa toimiva seurakunta on ollut viimeiset kuukaudet armottoman viranomaishäirinnän kohteena. Yongfu-seurakuntaan on tehty kahdeksan ratsiaa viimeisen kahden kuukauden aikana.

Kun seurakunta kieltäytyi tekemästä rukoushuoneeseensa kommunistista puoluetta miellyttäviä muutoksia, 40-50 kaupunkihallinnon viranomaista vieraili erään kristityn kodissa uhkailemassa paikalla olleita.

Kristitty kysyi heiltä, miten keskushallinto voi olla välittämättä heidän toimistaan kristittyjä vastaan. Sen seurauksena hänen isänsä vietiin poliisiasemalle, vaikka hän oli juuri käynyt läpi kaksi sydämen ohitusleikkausta ja aivoverenvuodon. ”Meidän elämämme ja omaisuutemme ovat uhattuina ja vaarassa”, kristitty sanoo. ”Olkaa hyvät ja levittäkää sanaa, rukoilkaa puolestamme. Toivon, että tämä maa muuttuisi paremmaksi.”

Jokaisella kerralla, kun seurakuntaan tehtiin ratsia, joukko poliiseja seisoi kirkon lähellä samaan aikaan, kun siviilivaatteisiin pukeutuneet viranomaiset ja United Front Work Departmentin (vapaasti suomennettuna ”Yhteisen rintaman työosasto”) henkilökunta ahdistelivat kristittyjä. Yhteisen rintaman työosaston tehtävä on valvoa Puolueen ulkopuolisia toimijoita ja varmistaa, että ne tukevat Puoluetta ja ovat sille hyödyllisiä.

Viranomaiset ovat myöhemmillä käynneillään määränneet, että kristityt eivät enää saa kokoontua Yongfu-seurakunnassa. Heidän kerrotaan olleen erittäin töykeitä ja yhden uhkailleen paikalla olleita.

Seurakunnan sähkö ja vesi on myös katkaistu.

Kaikesta tästä huolimatta, yksi seurakunnan jäsenistä sanoo: ”Me rakastamme tätä maata ja sen kansaa, mutta emme koskaan antaudu pimeydelle ja pahalle. Me olemme kiitollisia rukouksista ja tuesta, jota saamme seurakunnilta kaikkialta, kuten myös yhteisestä todistuksesta uskostamme.”

Muistakaa rukouksin Kiinan kristittyjä! ”Kiinan uudet muurit” -kampanjamme myötä voit olla myös tukemassa sinne lähetettäviä satelliittiradio-ohjelmia, joiden myötä Kiinan seurakuntia rohkaistaan, heille kerrotaan uutisia muista Kiinan seurakunnista, ja joiden kautta he saavat kristillistä opetusta.

Lähde: Marttyyrien Ääni, China Aid