Artikkelit

Uskovat ahtaalla ”Kiinan Galileassa”

Kiinalainen uskova hellii uutta Raamattuaan.

Kiinan uudistettu uskontolaki astui voimaan helmikuun alussa ja pian kävi ilmi, että Keski-Kiinan Henanin provinssissa lakia ryhdyttiin toimeenpanemaan innokkaimmin. Syy tähän lienee se, että Henanissa asuu lukumääräisesti eniten kristittyjä, se tunnetaan ”Kiinan Galileana”. Virallisten tilastojen mukaan, jotka yleensä aliarvioivat kristittyjen määrän, Henanissa asuisi jopa lähes neljäsosa Kiinan protestanttisista kristityistä.

Uuden lain myötä laittomiksi julistettuja kotiseurakuntia oli toukokuun loppuun mennessä suljettu lähes sata. Virallisia valtiojohtoisia kirkkoja on määrätty poistamaan ristit rakennuksistaan, tai viranomaiset lähettäisivät työmiehiä tuhoamaan ne.

”Tällä kertaa viranomaiset ottivat Kolme Itse -kirkot tähtäimeensä”, kertoo Wang, paikallinen kristitty. ”Suurimmalla osalla kotiseurakunnista ei ole omia rukoushuoneita. Kolme Itse -kirkot pelkäsivät, että viranomaiset tuhoaisivat ristit, joten he ottivat ne itse alas. Kukaan ei rohkene uhmata määräyksiä.”

“Meidän vastuullamme on nyt pyhä tehtävä”

Uskonnon opettaminen lapsille on kiellettyä, mutta kotiseurakunnissa tätä kieltoa ei noudateta.

Yli satajäsenisessä kotiseurakunnassa käyvä Li kertoo, että viranomaiset tuhoavat myös koristeita. ”Viranomaiset saattavat ilmaantua ovesi taakse ja pyytää poistamaan tai peittämään kristilliset koristeet. He vahingoittavat taloasi, jos kieltäydyt. Seiniin upotettuja posliinilaattoja, joissa lukee ’Jeesus rakastaa sinua’, on kaivettu irti. Lisäksi he kielsivät meitä laulamasta virsiä.”

Li kertoi muita esimerkkejä siitä, miten uskovia estetään tapaamasta. Yli viisi ihmistä ei saa olla yhtä aikaa koolla ilman viranomaisten lupaa. Hän kertoo myös, että kirkkojen ulkopuolelle on määrätty vartijoita estämään ihmisiä menemästä sisään.

”Olemme lempeitä ja nöyriä ihmisiä,” Wang Yi, erään seurakunnan pastori sanoo. ”Meidän vastuullamme on nyt pyhä tehtävä todistaa Kristuksesta viranomaisten edessä. Rukoilen Herraa, pyydän voimia ja rohkeutta, jotta päättäväisyytemme kestää. Rukoilen Herraa, että olisimme aina täynnä iloa, sillä meidät on valittu evankeliumin ja Kristuksen valtakunnan astioiksi ja edustajiksi. Rukoilen Herraa viranomaisten puolesta, että he eivät hätääntyisi, kärsisi ylpeydestään tai käyttäisi voimaa peittääkseen pelkonsa. Rauhan Kuningas, maailma on täynnä epäsopua, turvaudumme sinun rauhaasi.”

Lähteet: China Aid, UCAnews

Raamatut pois nettikaupoista Kiinassa

Kiinalainen uskova hellii uutta Raamattuaan.

Kiinan uudistettu uskontolaki on nyt ollut voimassa kaksi kuukautta. Paikallistasolla rekisteröimättömien seurakuntien sulkeminen on jatkunut ja myös joitakin seurakuntien pyörittämiä päiväkoteja on suljettu. Sen lisäksi viimeisten viikkojen aikana on tullut ilmi kansallisen tason suuria muutoksia.

Maaliskuun 21. päivänä Kiinan valtiollinen uutiskanava Xinhua ilmoitti, että kommunistisen puolueen osasto, United Front Work Department vastaa jatkossa uskonnollisista asioista. Aiemmin uskonnollisia asioita hallinnoi uskontoasioiden ministeriö, joka nyt siis lakkautettiin. Tämä muutos tarkoittaa, että kommunistisen puolueen ote uskontoihin liittyvistä asioista tiukentuu entisestään. United Front Work Department (UFWD) raportoi suoraan kommunistisen puolueen keskuskomitealle. Sen tehtävä on hallinnoida suhteita puolueen merkittävinä pitämiin tahoihin, yksilöihin ja ryhmiin sekä Kiinassa että sen ulkopuolella ja varmistaa, että ne ovat puolueelle uskollisia.

Uskontoasioiden ministeriön sulauttaminen United Front Work Departmentiin on osa Kiinan hallintokoneiston uudelleenjärjestelyä, jonka on tarkoitus vahvistaa kommunistisen puolueen valtaa.

Ei Raamattujen verkkomyyntiä

Maaliskuun 28. päivä julkaistiin ”Periaatteet kiinalaisen kristillisyyden edistämiseksi Kiinassa seuraavan viiden vuoden aikana (2018-2022)”. Asiakirjassa kerrotaan, että seuraavan viiden vuoden aikana tärkeimmät tehtävät ovat kehittää kiinalaista kristinuskoa ja kiinalaista teologiaa ja ”tietoisesti kehittää Raamatun tutkimuksen taitoja vahvan perustan luomiseksi Raamatun uudelleen tulkitsemiselle ja uudelleen kääntämiselle”.

Kaksi päivää sen jälkeen Raamattujen myyminen verkkokaupoissa kiellettiin. Aiemminkaan Raamattuja ei ole virallisesti saanut myydä julkisesti tai internetissä, mutta kieltoa ei valvottu. Kielto Raamattujen verkkomyynnistä julkaistiin Twitteriä vastaavassa kiinalaisessa Weibossa, ja Raamatut poistuivat verkkokauppojen valikoimista yhdessä yössä. Jatkossa Raamattuja voi ostaa vain virallisesti rekisteröidyistä kirkoista.

Marttyyrien Ääni seisoo Kiinan kristittyjen rinnalla tukemalla maahan lähetettävää kristillistä satelliittiradio-ohjelmaa yhteistyökumppaneidemme kautta, sillä satelliittiradio-ohjelmia ei voida estää. Tule mukaan “Kiinan uudet muurit” -kampanjaamme, jotta Kiinan kristityt voisivat jatkossakin kuulla Jumalan sanaa!

Lähteet: Christian Solidarity Worldwide, UCAnews, ChinaAid

Kiina – Kylttejä, sakkoja ja kollektiivisia rangaistuksia

Tässä kyltissä kerrotaan viisi ihmisryhmää, jotka eivät ole tervetulleita kirkkoon. Kuva: ChinaAid

Keski-Kiinan Henanin provinssissa, Zhumadianin kaupungissa, olevan kirkon edustalle on pystytetty kyltti. Sen allekirjoittajaksi on merkitty Zhumadianin Kolme Itse -isänmaallisen liikkeen komitea. Kyltissä kerrotaan: ”Puolueen ja hallituksen hengen ja asiakirjojen mukaisesti, Puolueen työntekijät, kaaderit, pienet lapset, opiskelijat sekä asevoimiin kuuluvat eivät saa astua sisään tähän kirkkoon osallistuakseen uskonnolliseen toimintaan.”

Äskettäin Kiinassa on ryhdytty kitkemään kristittyjä pois Puolueen jäsenistä ja työntekijöistä käyttämällä kollektiivista rangaistusta. Jos henkilö ei suostu allekirjoittamaan lausuntoa, jossa vakuuttaa, ettei usko mihinkään uskontoon, kaikkia kyseisen yksikön työntekijöitä rangaistaan ja heidän palkastaan pidätetään 20.000 – 30.000 yuania (noin 2500 – 3800 euroa). Puolueen jäseniä rangaistaan myös, jos selviää, että he ovat tehneet vapaaehtoistyötä seurakunnassa.

Henanin provinssin Nanyangin kaupungissa on ilmoitettu, että kaikki uskonnollinen kokoontuminen kodeissa on kiellettyä. Jos henkilö tavataan osallistumasta tai järjestämästä uskonnollista toimintaa muualla kuin sitä varten rekisteröidyssä rakennuksessa, hänelle annetaan 30.000 yuanin sakko.

Kaupungin kristityt on määrätty liittymään rekisteröityyn Kolme Itse -kirkkoon. ”Jotkut kotiseurakuntien jäsenet eivät rekisteröityneet Kolme Itse -kirkkoihin ja viranomaiset tulivat tutkimaan heidän kotinsa. Jotkut veljet ja sisaret ovat liian pelokkaita kokoontuakseen yhteen. Osa on jakautunut pienempiin ryhmiin ja jatkaa kokoontumista”, kertoo paikallinen kristitty rouva Wang.

Nämä uutiset osoittavat, että käynnissä oleva kampanjamme satelliittiradio-ohjelmien tuottamisesta Kiinaan on todella tarpeen. Kun kristityt eivät voi enää kokoontua yhteen, satelliittiradio-ohjelmien kautta he voivat kuitenkin saada Raamatun opetusta ja muuta hyödyllistä tietoa. Voit tutustua kampanjaamme täällä: https://www.marttyyrienaani.fi/kiinan-uudet-muurit/

Lähde: ChinaAid

Kiinan uusi uskontolaki kuukautta myöhemmin

Kiinan uudistettu uskontolaki on nyt ollut voimassa kuukauden, joten on hyvä hetki katsoa, mitä Kiinan kristityille kuuluu.

Henanin provinssi näyttää mallia

Vaikuttaa siltä, että Keski-Kiinan Henanin provinssi on ryhtynyt toteuttamaan uutta lakia innokkaimmin, sillä viimeisen kuukauden aikana Kiinasta tulleista uutisista huomattava osa koskee Henanin provinssia.

Xuzhoun kylässä viranomaiset määräsivät suuren sakon rekisteröimättömälle seurakunnalle. Heille kerrottiin, että he ovat valtiolle velkaa 20.000 yuania (noin 2500 euroa), koska rukoushuone on rakennettu ilman uskontoministeriön lupaa. Heille myös sanottiin, että heidän on otettava alas risti kirkon sisältä ja korvattava se Kiinan lipulla.

Eräs seurakuntalainen kertoo, että rukoushuone on rakennettu muutaman seurakuntaan kuuluvan naisen varoilla ja rakennus on hyvin vaatimaton ja rähjäinen. Seurakuntalaisilla ei ole varaa maksaa heille määrättyä sakkoa, mutta viranomaiset ovat sanoneet, että ilman sakon maksua he eivät saa kokoontua enää.

Viranomaiset ovat lisäksi sanoneet, että kiinalaisen uuden vuoden lomien jälkeen kaikki rekisteröimättömät rukoushuoneet ja kirkot tuhotaan.

Henanissa viralliset Kolme Itse -kirkot oli jo viime kesäkuusta lähtien olleet velvoitettuja ripustamaan kirkkoon Kiinan lipun ja laulamaan kansallislaulun jumalanpalveluksissa.

Maanalainen katolinen kirkko myytävänä?

Samoin kuin protestanttinen kirkko on Kiinassa jakautunut viralliseen ja rekisteröityyn valtiojohtoiseen Kolme Itse -kirkkoon ja rekisteröimättömiin seurakuntiin, myös Kiinan katolisella kirkolla on kommunistisen puolueen johtama katolinen kirkko ja ”maanalainen” katolinen kirkko. Valtiojohtoiseen katoliseen kirkkoon piispat nimittää kommunistisen puolueen alainen ”Kiinan katolinen patrioottinen yhdistys”, mutta maanalainen kirkko on Vatikaanille uskollinen ja piispat ovat sen nimittämiä. Aiemmin Vatikaani ei ole tunnustanut patrioottisen kirkon piispoja eikä Vatikaanilla ole ollut diplomaattisuhteita Kiinaan 70 vuoteen.

Nyt Vatikaani on kuitenkin tekemässä sopimusta Kiinan valtion kanssa. Tämän sopimuksen myötä maanalainen katolinen kirkko siirtyisi patrioottisen kirkon hallintaan. Se tarkoittaa, että myös maanalaisen katolisen kirkon piispat ovat jatkossa patrioottisen kirkon nimittämiä, vaikkakin Vatikaanille luvataan, että se saa esittää mielipiteensä.

Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta nyt jo Vatikaani on pyytänyt kahta maanalaisen kirkon piispaa luopumaan asemastaan, sillä he eivät ole kommunistisen puolueen suosiossa. Heidän tilalleen olisi tulossa aiemmin patrioottista kirkkoa edustaneet piispat, jotka Vatikaani on nyt tunnustanut.

Entinen Hong Kongin piispa Joseph Zen näkee sopimuksen tarkoittavan, että Vatikaani myy Kiinan katolisen kirkon kommunisteille. Maanalaista katolista kirkkoa edustava piispa ”John” sanoo Vatikaanin erehtyvän, jos se uskoo voivansa saavuttaa yhtenäisyyden antamalla tukensa patrioottiselle kirkolle. Hänen mukaansa suunnitelma on: ”kuin pyytäisi maanalaista seurakuntaa viettämään ehtoollista paholaisen kanssa”.

Maanalaisen katolisen kirkon jäsenet tuntevat tulleensa petetyiksi ja hylätyiksi. Heidän joukossaan arvellaan, että monet tulevat sopimuksen myötä jättämään katolisen kirkon.

Hyvästit Huoshi-seurakunnalle?

Su Tianfu ja Yang Hua. Kuva: China Aid

Olemme jo pitkään seuranneet Guizhoun provinssissa, Guiyangin kaupungissa olevan Huoshi-seurakunnan vaiheita. Vuonna 2009 valmistunut seurakunta on rekisteröimätön, mutta raportoi koko olemassaolonsa ajan vapaaehtoisesti viranomaisille toiminnastaan. Seurakunta joutui vaikeuksiin kasvettuaan viranomaisten mielestä liian suureksi.

Toinen kirkon pastoreista, Yang Hua, kärsii parhaillaan vankilassa kahden ja puolen vuoden vankeustuomiota. Ennen vankilaan joutumista Marttyyrien Äänelle antamassaan videohaastattelussa hän sanoi uskovansa, että vaino on Jumalan asettama koe todellisten kristittyjen erottelemiseksi muista.

Tammikuussa hänet ja seurakunnan toinen pastori, Su Tianfu, määrättiin maksamaan sakkoa valiolle koko seurakunnan olemassaolon ajalta kerättyjen kolehtien verran, yli 7 miljoonaa yuania (yli miljoona euroa). Kolehdin katsottiin olleen ”laitonta tuloa” pastoreille, vaikka varat käytettiin seurakunnan toimintaan.

Pastorit valittivat sakosta, mutta viimeisimmän tuomionkin mukaan se jäi heidän maksettavakseen. Viranomaiset alkoivat tämän jälkeen takavarikoida kirkon irtainta omaisuutta. Helmikuun 11. päivänä Su Tianfulle toimitettiin ilmoitus, että kirkko huutokaupattaisiin samana päivänä. Viranomaiset olivat jo tammikuun lopulla tilanneet hinta-arvion kirkosta ja sen muista kiinteistöistä.

Samana päivänä valtion omistama yritys, Nanming Investment Group, osti kiinteistöt 5,12 miljoonalla yuanilla. Ne myytiin siitä huolimatta, että kirkko ja siihen kuuluvat kaksi muuta rakennusta olivat Su Tianfun lisäksi kahden muun seurakuntalaisen nimissä.

Lähteet: China Aid, Radio Free Asia, Reuters, UCA news

Kiina-kampanjamme on käynnistynyt!

“Kiinan uudet muurit – Jumalan Sanaa ei voi estää” -otsikon alla on nyt käynnistynyt kampanjamme Kiinan kristittyjen tukemiseksi!

Olemme siis päättäneet lähteä tukemaan Korean Marttyyrien Äänen johdolla toteutettavaa satelliittiradio-ohjelmaa.

Kiinan uuden uskontolain myötä kiinalaisten kristittyjen yhteydenpito toisiinsa on vaikeutunut, samoin heidän mahdollisuutensa saada kristillistä opetusta. Viranomaiset ovat lisänneet valvontaansa, mutta satelliittiradiolähetyksiä he eivät voi estää. Sitä kautta Kiinaan lähetetään ohjelmia, jotka tarjoavat kristillistä opetusta ja rohkaisua. Niissä myös kerrotaan, mitä Kiinan kristityille kuuluu eri puolilla maata.

Kampanjasivulta voit lukea lisää, pääset sinne oheista kuvaa klikkaamalla. Tule mukaan!