Artikkelit

Laos – Pastori heitetty vankilaan

Viime kuussa seurakuntaa johtava 34-vuotias Sinh oli rukoilemassa rukoushuoneessaan ennen sunnuntaijumalanpalvelusta, kun viranomaiset saapuivat pidättämään hänet.

Sinh vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Viranomaiset vaativat myös, että hän allekirjoittaisi paperin, jossa lupaisi ettei enää johtaisi seurakuntaa tai järjestäisi uskovien kokoontumisia asuinalueellaan. Sinh ei suostunut allekirjoittamaan mitään, ja hänet päästettiin lähtemään. Myöhemmin samana päivänä hänet tultiin kuitenkin pidättämään uudelleen hänen perheensä huomaamatta.

Sinhin perhe huolestui ja otti yhteyttä paikalliseen seurakuntaan, pyytäen apua hänen löytämisekseen. Lopulta kävi ilmi, että Sinh oli pidätetty ja viety paikalliseen vankilaan. Sieltä hänet siirrettiin myöhemmin vankilaan provinssin pääkaupunkiin Savannakhetiin, jossa hän on edelleen.

Marttyyrien Äänen yhteistyökumppanit auttavat Sinhiä ja hänen perhettään.

Lataa rukousaiheet tästä.

Laos – Yllättävää tukea uskoville

Laosilaiset kristityt, kuten he, joutuvat usein asumaan väliaikaisissa asumuksissa jouduttuaan lähtemään kotikylistään.

Laosissa on yleistä, että kristinuskoon kääntyneet karkotetaan kotikylistään – se onkin tyypillinen tapa, jolla kristinusko kasvattaa juuriaan Laosissa ja leviää uusille alueille. Äskettäin viranomaiset kuitenkin torjuivat erään kylän kyläpäälliköiden määräyksen, jonka mukaan 23 kristityn perheen olisi pitänyt lähteä pois.

Kyseisessä kylässä oli asunut joitakin uskovia useiden vuosien ajan, mutta kylän johtajat alkoivat huolestua, kun paikallisen seurakunnan vahvan todistuksen myötä yhä useammat kyläläiset päättivät ryhtyä seuraamaan Kristusta.

Laosissa monet pitävät kristinuskoa länsimaisena uskontona ja kyläpäälliköt odottavat usein, että kaikki kyläläiset noudattavat perinteisiä laosilaisia tapoja, joihin kuuluu myös esi-isien palvonta. Kun kristittyjen määrä kylässä kohosi yli sataan kyläpäälliköt totesivat, että kristittyjen olisi aika muuttaa toisaalle.

Tilanteesta kuultuaan kolme pastoria matkusti kylään yrittääkseen puhua kyläpäälliköt perumaan päätöksensä. He kutsuivat mukaansa myös virkamiehiä läheisestä kaupungista. Yhdysvaltain Marttyyrien Ääni kattoi pastoreiden tapaamisesta aiheutuneet matkakulut. Neuvottelussa pastorit muistuttivat kyläpäälliköitä ja virkamiehiä siitä, että Laosin kansalaisilla on lain mukaan uskonnonvapaus.

Kyläpäälliköt pysyivät silti päätöksessään. He määräsivät, että kristittyjen oli lähdettävä kylästä joulukuun kuudentena päivänä. He eivät myöskään suostuneet korvaamaan heille maita, satoa ja koteja, jotka he menettäisivät.

Joulukuun 6. päivä koitti, ja tapaamiseen osallistuneet virkamiehet saapuivat yllättäen kylään. He kokosivat kristityt ja kyläpäälliköt yhteen uutta neuvottelua varten. Virkamiehet ilmoittivat, että lain mukaan kristityillä on oikeus uskoonsa, ja että heidän on saatava jäädä. ”Me haluamme teidän ja kristittyjen elävän yhdessä rauhanomaisesti”, virkamiehet sanoivat kyläläisille.

Marttyyrien Äänen yhteyshenkilö tuolla alueella on toiveikas, että päätöksen myötä monet muut kyläläiset tulevat myös tuntemaan Jeesuksen.

Laos – Kylistä karkotetut perheet pysyneet vahvoina

Kolme laosilaista perhettä, jotka ajettiin pois kotikylästään viime huhtikuussa, koska heistä oli tullut kristittyjä, ovat jatkaneet Kristuksesta kertomista uusille naapureilleen.

Kun heidät ajettiin pois kodeistaan, he muuttivat majoihin, joita maanviljelijät käyttävät väliaikaisina asuntoina kiireisen istutuskauden aikana.

Pian he ryhtyivät keskustelemaan lähistöllä asuvien ihmisten kanssa ja jopa rukoilivat sairaiden puolesta. Kun useat uudet naapurit paranivat rukousten seurauksena, he ja muut tapahtumia todistaneet ryhtyivät niin ikään seuraamaan Kristusta.

Alueella asuu nyt seitsemän kristittyä perhettä.

Lähde: Marttyyrien Ääni USA

Kiitos Jumalalle näiden uskollisten sisarten ja veljien todistuksesta, jotka eivät lannistuneet kokemastaan vainosta huolimatta.

Kiitos Isä, että pidät heistä huolen ja täytät heidän maalliset ja hengelliset tarpeensa, kun he jatkavat uskollisesti Sinun seuraamistasi.

Viikon kaikki rukousaiheet voit ladata pdf:nä tästä.

Evankeliumi etenee Laosissa, niin myös vastustus

Evankeliumi etenee Laosissa, vaikka usein hinta Kristuksen seuraamisesta on korkea. Yksi tällainen uskova on 17-vuotias Kaipo.

Kaipo oli paennut synnyinmaastaan Laosista sen jälkeen, kun hänen isänsä soitti poliisit pidättämään hänet kristityksi kääntymisen vuoksi. Hän löysi turvapaikan rajan toiselta puolelta, Thaimaasta, kristillistä työtä Laosiin tekevän järjestön luota.

Nuorukaisen isä, kylässään vaikutusvaltainen noitatohtori, oli heittänyt Kaipon ja kaiken mitä hän omisti ulos talosta saatuaan tietää, että Kaipo oli hylännyt heidän muinaiset rituaalinsa. Kaipo oli tullut uskoon kuunneltuaan hänelle sittemmin turvapaikan tarjonneen kristillisen järjestön radiolähetyksiä setänsä kanssa.

Thaimaan puolella hän oli useiden viikkojen ajan opiskellut Raamattua järjestön johtajan kanssa ja kysyi sitten, pitäisikö hänen palata kotiinsa.

”Kyllä voisit palata”, järjestön johtaja sanoi hänelle. ”Ja todistaa heille Jeesuksesta jälleen.”

Takaisin kotiin

Kaipo palasi kotiinsa ja sai setänsä avustuksella taivuteltua vanhempansa ja useita muita kuuntelemaan evankeliumin sanomaa, jota hänellä oli mukanaan MP3-soittimella. Kaipo ja hänen setänsä kertoivat myös omat todistuksensa, jonka jälkeen hänen vanhempansa ja 11 muuta henkilöä päättivät ryhtyä seuraamaan Kristusta.

”Sain puhelun Kaipon isältä, Palanilta”, järjestön johtaja kertoi. ”Hän oli niin innoissaan kertoessaan minulle, että hän oli ottanut Kristuksen vastaan.”

Kahden viikon kuluessa paikalliset viranomaiset vangitsivat Palanin. He sanoivat hänen vaimolleen ja muille, että häntä ei vapautettaisi ennen kuin vaimo ja muut kieltäisivät uskonsa Jeesukseen.

”Mutta kukaan heistä ei kieltänyt uskoaan, ei Palanikaan, vaikka he olivat olleet kristittyjä vasta alle kuukauden”, johtaja kertoo.

Evankeliumi etenee

Viranomaiset vapauttivat Palanin kuuden viikon kuluttua ja 45-vuotias seitsemän lapsen isä matkusti myös Thaimaahan opiskelemaan Raamattua järjestön johtajan avustuksella. Hän opiskeli yhdessä poikansa kanssa raamattukoulussa ja katui julkisesti sitä, miten oli Kaipoa kohdellut.

”En tiennyt, kuka Jeesus on. Tiesin vain mitä minulle oli sanottu, että tämä Jeesus-uskonto on vaarallista, etteivät viranomaiset tai muut ihmiset pidä siitä ja että se on amerikkalainen uskonto”, Palani muisteli. ”Pyydän anteeksi sitä mitä tein pojalleni.”

Toisessa kylässä kuusi perhettä karkotettiin kodeistaan ja he muuttivat toisaalle – tyypillinen tapa, jolla evankeliumi kasvattaa juuria Laosissa.

Palani on innokas johtamaan mahdollisimman monia Kristukselle, vaikka hänen poikansa ei voi enää palata kotikylään, sillä hänet pidätettäisiin.

He ovat kaksi kaikkiaan 730 henkilöstä, jotka äskettäin ovat päättäneet seurata Kristusta järjestön työn myötävaikutuksesta. Kotiseurakuntia perustetaan tiuhaan tahtiin moniin kyliin, kun laosilaiset uskoon tulleet toteuttavat Kristuksen kutsua tehdä opetuslapsia.

Suomen Marttyyrien Ääni on tukenut Kaipon kaltaisille laosilaisille uskoville tarkoitettua raamattukoulua. Muutaman koulun oppilaan todistukset voit katsoa tältä videolta (avautuu Youtubeen).

Lähde: Christian Aid Missions

Lyhyesti ja rukoillen – Laosissa vainottu perhe

Nuori kristitty pariskunta on päättänyt jäädä Laosissa animistiseen kotikyläänsä pienen poikansa kanssa, vaikka monet muut kyläläiset ovat hylänneet kerran tunnustamansa kristillisen uskon kohtaamansa vainon vuoksi.

Viranomaiset tuhosivat pariskunnan kodin yrittäen näin häätää heidät pois kylästä. Lähdön sijasta he kokosivat, mitä entisestä kotitalosta oli jäljellä ja rakensivat pienen majan. Seurakuntien johtajat lähikylistä tulivat heidän luokseen osoittaakseen tukeaan. Viranomaiset sanovat nyt, että pariskunta saa rakentaa kotinsa uudelleen ja jäädä kylään.

Rukoile, että tämä perhe pysyy vahvana uskossaan ja valona henkiä palvoville naapureilleen.
Rukoile myös uskonsa kieltäneiden puolesta sekä heidän vainoajiensa puolesta.

Viikon kaikki rukousaiheet saat pdf-versiona tästä klikkaamalla.

Laos – Torjuttu Kristuksen tähden

Ban, Miriam ja Filip ovat laosilaisia uskovia, joille päätös seurata Jeesusta on maksanut paljon. Tällä videolla he kertovat itse, mitä heidän uskonratkaisunsa jälkeen tapahtui.

Lyhyesti maailmalta – Laos, Iran, Pakistan

Laosissa neljä kristittyä miestä, jotka pidätettiin kahden viime kuukauden aikana, on vapautettu vankilasta. Heistä ensimmäinen, kuvassa oleva ”Sanyahak”, pidätettiin lokakuun alussa sen jälkeen, kun 40 ihmistä tuli uskoon hänen todistuksensa myötä. Kolme muuta miestä pidätettiin seitsemää kristittyä perhettä vastaan kohdistetun vainon seurauksena.

Kristityt pysyvät uskollisina, vaikka heitä on kielletty harjoittamasta uskoaan millään tavalla. Heitä tarkkaillaan tiiviisti ja he voivat joutua uudelleen pidätetyiksi, jos heidän huomataan harjoittavan uskoaan. Lähde: Marttyyrien Ääni USA

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Kiitos näiden miesten vapautumisesta ja heidän uskollisuudestaan.
  • Siunaa noita 40 uutta uskovaa, auta heitä kasvamaan vahvoiksi uskossaan.
  • Anna vapautetuille viisautta, kun he pyrkivät löytämään keinoja elää uskossaan ja todistaa siitä jatkossa.

Iranissa tyhjän paperin allekirjoittamiseen pakotetuista kahdesta uskovasta vangista toinen, Mohammad Ali Torabi, on päästetty väliaikaisesti vapaaksi takuita vastaan. Takuusummaksi määrättiin 200 miljoonaa tomania, noin 50.000 euroa. Hän pääsi vapaalle viime keskiviikkona pidetyn oikeudenkäynnin jälkeen.

Toisaalla Iranissa 10 vuoden vankeuteen tuomitun Naser Navad Gol-Tapehin tuomio on valituksen jälkeen pidetty voimassa. Hänen kanssaan tuomittiin samoin kymmeneksi vuodeksi kolme Iranissa vierailulla ollutta azerbaidzhanilaista kristittyä. Tuomiot tulivat ”lähetystyöstä” ja ”kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta”. Azerbaidzhanilaiset ovat poistuneet Iranista eivätkä siten joutune kärsimään tuomioitaan. Lähteet: Mohabat News, Article 18

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Kiitos, että Mohammad Ali Torabi on päässyt vapaaksi.
  • Auta, että myös muut vangitut kristityt vapautettaisiin ja heidän tuomionsa kumottaisiin.
  • Vahvista ja rohkaise uskonsa tähden vangittuja.

YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta tarkastellaan määräajoin. Tarkastus on nimeltään ”Universal Periodic Review” (UPR) ja siinä muut maat saavat esittää tarkastettavana olevan maan ihmisoikeustilanteesta omia huomioitaan. Pakistanin tilanne oli käsiteltävänä toissa viikolla ja sen yhteydessä Yhdysvaltojen edustaja vaati Pakistania kumoamaan jumalanpilkkalain. Aiemmin lain kumoamista ei ole vaadittu, ainoastaan sen muuttamista. UPR:n huomautukset eivät ole sitovia ja Pakistan ilmoittikin heti, että jumalanpilkkalakia ei muuteta eikä kumota. Pakistanissa on kuitenkin alkanut olla keskustelua jumalanpilkkalaista ja siitä, miten Pakistanista ajatellaan muissa maissa. Lehdistössä on kirjoitettu lain historiasta ja otettu tarkasteluun tapauksia, joissa tuomion langettamiseksi ei ole edellytetty todistusaineiston esittämistä. Lähde: Forgotten Missionaries International

Kiitämme ja rukoilemme:

  • Isä, kiitos että jumalanpilkkalaki on noussut keskusteluun. Auta, että se johtaisi muutokseen Pakistanissa.
  • Suojele Pakistanin kristittyjä ja siunaa heidän tekemänsä evankeliointityö.
  • Ole jumalanpilkasta tuomittujen kristittyjen kanssa henkesi kautta.

Pdf-version saat tästä klikkaamalla.

Rukousaiheita maailmalta: Iran, Venäjä, Laos

masoud-rezaei

Masoud Rezaei vaimonsa kanssa.

Iranissa kahta uskovaa vankia ei päästetä ennenaikaiseen vapauteen, johon heillä lain mukaan on oikeus. Mohammed Roghangir ja Masoud Rezaei, molemmat entisiä muslimeja, pidätettiin lokakuussa 2012 kun he olivat rukoilemassa yhdessä. Heinäkuussa 2013 heidät tuomittiin “kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista” ja “järjestelmän vastaisesta propagandasta”. Mohammedin tuomio on kuusi vuotta, Massoudin viisi. Heidät kutsuttiin vankilaan heinäkuussa 2014. Lain mukaan heillä olisi oikeus päästä jo vapaiksi, mutta tiedustelupalvelu on kieltänyt tuomaria vapauttamasta heitä. Kotiseurakuntaa johtavaa Mohammedia on painostettu vapauduttuaan poistumaan Iranista. Hän on kieltäytynyt lähtemästä Iranista ja tämän arvellaan olevan syy sille, miksi heitä ei päästetä vapaiksi. Lähde: Middle East Concern

Venäjällä terrorismilain nojalla sakkoihin tuomitun yhdysvaltalaisen Donald Ossewaarden sakot on pidetty voimassa 30. syyskuuta käydyssä oikeudenkäynnissä. Syyttäjä toi oikeuteen uusia todisteita, joiden myötä syyttäjä pyrkii todistamaan Ossewaarden yhteyden Baptist International Mission -järjestöön (BIMI). Ossewaarden mukaan ”BIMI kerää minulle tarkoitetut lahjoitukset, välittää ne minulle ja tarjoaa muita tukipalveluita. En ole heidän työntekijänsä, en opeta heidän oppiaan ja ehdottomasti en yritä saada venäläisiä liittymään BIMI:iin.” Blogissaan hän kiittää puolestaan rukoilleita, sillä oman puheenvuoronsa tultua hän sanoo tunteneensa selvästi, miten Jumalan käsi oli hänen päällään ja hänelle annettiin sanat, jotka vain tulivat hänen suustaan ulos. Ossewaarde aikoo valittaa tuomiostaan ylimpiin oikeusasteisiin saakka. Lähde: Donald Ossewaarden blogi

somchi

Marttyyrien Ääni on auttanut myös tätä uskonsa tähden vainottua nuorta naista aloittamaan oman yrityksen.

Kiitosaiheena tällä viikolla on Sonxi, nuori laosilainen nainen, joka on maksanut kovan hinnan uskostaan, mutta se ei ole lannistanut häntä. Hänestä tuli kristitty, kun hän oli 14-vuotias. Vanhempien saatua tietää asiasta, he hakkasivat hänet, lukitsivat hänet huoneeseensa eivätkä antaneet hänelle ruokaa. Kun he tajusivat, että Sonxi ei silti luovu uskostaan, he uhkasivat pakottaa hänet prostituutioon. Sonxi pakeni kotoa ja myöhemmin hänen vanhempansa tekivät hänet perinnöttömäksi. Marttyyrien Ääni on tukenut Sonxia ja kustantanut hänen koulutuksensa ompelijaksi. Myöhemmin kustannettiin myös hänen raamattukouluopintonsa. Nyt Sonxi kertoo innokkaasti uskostaan ja osallistuu uusien kristittyjen opettajien kouluttamiseen. Tällä hetkellä hän vierailee seurakunnissa ja kouluttaa niissä pyhäkoulun opettajia. Lähde: Marttyyrien Ääni

Pdf-versio tästä.

Laos – Kristityt tuomittu rukoilemisesta sairaan puolesta

Oikeustalo Laosissa. Kuva: HRWLRF

Aikaisemmin murhasyytteistä vapautuneet viisi kristittyä on nyt tuomittu kuoleman aiheuttamisesta ”ilman toimilupaa suoritetun sairaanhoidon johdosta”, kun he rukoilivat vuosia sairastaneen kristinuskoon kääntyneen puolesta, joka kuitenkin kuoli. Tuomio on yhdeksän kuukautta vankeutta ja sakkoa 500.000 kipiä (noin 55 euroa) kullekin. Lisäksi heidän on yhteisvastuullisesti maksettava 2 miljoonaa kipiä (217 euroa) korvausta henkisestä kärsimyksestä ja hautajaiskuluista menehtyneen perheelle.

Viittä kristittyä; pastori Kaithongia, Puphetia, Mukia, Hasadeeta ja Tiangia syytettiin alun perin kristinuskoon kääntyneen rouva Chanin murhasta. Hän oli jo kaksi vuotta sairastanut diagnosoimatonta sairautta, kun hän kuoli matkalla sairaalasta kotiin 21. kesäkuuta 2014. Tuolloin rouva Chan oli pyytänyt sairaalaa kotiuttamaan hänet, jotta hän voisi kuolla kotonaan. Hän ehti kuitenkin kuolla jo kotimatkalla.

Kyläpäällikkö antoi luvan kristillisiin hautajaisiin, mutta perui päätöksensä myöhemmin. Pastori Kaithong vetosi maakunnan päällikköön, mutta 23.6.2014 kyläpäällikkö ja poliisit pidättivät pastori Kaithongin ja neljä muuta kristittyä. Heitä syytettiin lääkkeen antamisesta Chanille matkalla sairaalasta takaisin kotikylään ja että kuolema aiheutui siitä. Elokuussa 2014 Savannakhetin syyttäjänvirasto päätti, että viisi syytettyä eivät olleet syyllistyneet rikokseen.

Tuomitut kristityt kieltävät antaneensa Chanille mitään lääkettä, he olivat vain rukoilleet hänen puolestaan hänen omasta pyynnöstään. Kuolema ei myöskään tapahtunut paikassa, jossa hänen puolestaan rukoiltiin, vaan matkalla sairaalasta kotiin.

– Morning Star News