Artikkelit

Lyhyesti ja rukoillen – Pallolähetykset Pohjois-Koreaan kielletty

Kerroimme kesäkuun alussa, että Etelä-Korean viranomaiset estivät Korean Marttyyrien Ääntä laukaisemasta Raamattuja sisältäviä palloja Pohjoiseen. Suomen Marttyyrien Ääni tukee tätä työtä. Myös seuraava pallolähetys estettiin.

Korean Marttyyrien Ääntä johtava Eric Foley kertoo, että aikaisempinakin vuosina on ollut kausia, jolloin pallolähetykset ovat olleet kiellettyjä. ”Olemme aiemmin kohdanneet pallolähetysten rajoittamista, mutta ne ovat olleet väliaikaisia, tietyn aikaa kestäviä. Nyt on melko selvää, että nämä rajoitukset ovat erilaisia. Viranomaiset ovat määränneet täydellisen kiellon lähettää palloja”, Foley kertoo nyt.

Samaan aikaan Etelä-Korea on rakentamassa Panmunjomin kylään, Koreoiden väliselle demilitarisoidulle vyöhykkeelle “rauhan kappelia“.

Etelä-Korean viranomaiset perustelevat kieltoa sanomalla, että ne ”likaavat ilman rauhalle”. Foleyn mukaan tällä tarkoitetaan, että Pohjois-Korean viranomaiset eivät pidä pallolähetyksistä.

”Tämä on erityisen vaarallista aikaa kristityille Etelä- ja Pohjois-Koreassa, sillä viranomaiset päättävät nyt kristillisestä palvelutyöstä. Ja historia on opettanut meille, että seurakunnan kannalta ei tiedä hyvää, jos viranomaiset päättävät siitä.”

Rukoile, että Raamatut ja muu kristillinen materiaali yhä löytäisivät tiensä Pohjois-Koreaan, sillä se on monille pohjoiskorealaisille ainoa tapa saada tietää Elävästä Jumalasta.

Lyhyesti ja rukoillen – Raamattulähetys Pohjois-Koreaan estetty

Etelä-Korean poliisit estivät Korean Marttyyrien Äänen ryhmän pääsyn laukaisualueelle. Kuva: Eric Foley

Kerroimme aiemmin, että Koreoiden johtajien tapaamisessa allekirjoitettu Panmunjomin julistus saattaisi vaikuttaa Raamattuja sisältävien pallojen lähettämiseen Pohjois-Koreaan, jota Etelä-Korean Marttyyrien Ääni tekee, ja jota Suomen Marttyyrien Ääni tukee.

Julistuksessa luvattiin mm. lopettaa maiden välinen vihamielinen toiminta, jota raamattupallojen lähettäminen Pohjois-Korean mielestä on. Etelä-Korean viranomaiset ilmoittivatkin heti, että pallolähetykset tulee välittömästi lopettaa.

Tänä vuonna ei vielä oltu laukaistu raamattupalloja, sillä tuulen suunta oli väärä. Korean Marttyyrien Ääntä johtava Eric Foley kuitenkin sanoi, että kun tuulen suunta muuttuu, laukaisua yritetään.

Tuulen suunta on sittemmin vaihtunut ja ensimmäistä raamattulähetystä yritettiin maanantaina. Laukaisu ei kuitenkaan onnistunut, sillä Etelä-Korean poliisit tiimin pääsyn laukaisualueelle. ”Koreoiden välisten suhteiden parannuttua yhdistymisministeriö on pyytänyt meitä estämään sinua”, Foleylle kerrottiin. ”Mutta voiko maasta tulla rauhallisempi ja turvallisempi estämällä Jumalan Sana? Onneksi Jumalalla on avain: rukoile kanssamme, että tuulten ja ihmisten sydämien Herra raivaa tien läpi ”rauhan” esteiden,” Foley pyytää.

Rukoile, että raamattulähetyksiä voitaisiin jatkaa, sillä mitä merkitsee rauha Koreoiden välillä, jos se tarkoittaa, että pohjoiskorealaisten mahdollisuudet kuulla todellisesta Herrasta ja Jumalasta heikkenevät entisestään.
Rukoile myös viisautta ja rohkeutta Korean Marttyyrien Äänelle tässä tilanteessa.

Viikon kaikki rukousaiheet tästä klikkaamalla.

Palloja ja rauhaa: miksi pallojen lähetyksen Pohjois-Koreaan tulee jatkua

Koreoiden välisten rauhanneuvottelujen myötä pallolähetykset Pohjois-Koreaan ovat nousseet Etelä-Koreassa kiistanalaiseksi asiaksi, kuten maanantaina 7. toukokuuta julkaistussa uutisessa kerroimme.

Koreoiden johtajien tapaamisessa allekirjoitettiin Panmunjomin julistus – asiakirja, jonka on tarkoitus johtaa Koreat viimein rauhaan keskenään. Julistuksessa luvataan mm. perustaa yhteinen yhteistyövirasto, yhdistää eroon joutuneet perheet, korjata maiden väliset rautatiet ja maantiet, lopettaa kaikki vihamielinen toiminta maiden välillä sekä luoda ydinaseista vapaa Korean niemimaa.

Etelä-Koreasta ilmateitse Pohjois-Koreaan lähetetyt pallot, jotka toisinaan sisältävät Raamattuja, toisinaan demokratia-aiheisia lehtisiä tai Pohjois-Korean hallinnon vastaista materiaalia, ovat Pohjois-Korean johdon mukaan vihamielistä toimintaa ja maa on aiemmin uhannut jopa sotilaallisilla vastatoimilla, jos lähetykset jatkuvat. Etelä-Korean yhdistymisministeriö määräsikin heti julistuksen allekirjoittamisen jälkeen, että pallolähetykset Pohjoiseen on välittömästi lopetettava.

Ovatko pallot vaarallisia?

Pastori Foley neuvottelee Etelä-Korean poliisin kanssa ennen pallojen laukaisua.

Etelä-Korean Marttyyrien Ääni on maassaan yksi kolmesta suurimmasta tahosta, jotka lähettävät Pohjoiseen materiaalia ilmateitse, mutta niistä ainoa, jonka pallojen sisältö on Raamattuja tai Raamatun osia. Myös Suomen Marttyyrien Ääni tukee tätä työtä.

Pallojen lähettäminen on jo aiemmin herättänyt Etelä-Koreassa ristiriitaisia reaktioita, sillä joidenkin mukaan palloja laukaisevat vaarantavat toimillaan alueen rauhan ja asettavat Etelä-Korean alttiiksi Pohjoisen vastaiskuille.

Torstaina 10. toukokuuta NK News -uutissivustolle kirjoittamassaan pääkirjoituksessa Etelä-Korean Marttyyrien Äänen johtaja Eric Foley kertoo, miksi Marttyyrien Ääni aikoo kaikesta huolimatta jatkaa pallojen lähettämistä.

”Käyttämämme Raamatunkäännös on Pohjois-Korean hallinnon itse käännättämä, ja jota sen edustajat väittävät kansalaisilla olevan perustuslaillinen oikeus lukea”, kertoo Foley. ”Ilmoitamme laukaisuista aina poliisille, mutta emme medialle. Laukaisemme vain öisin, syrjäisillä ja asumattomilla alueilla. Käytämme kallista viimeisintä teknologiaa varmistaaksemme, että pallot ja Raamatut kulkevat turvallisesti ja huomaamatta Pohjois-Koreaan. Käyttämämme teknologia sisältää tietokonemallinnusta, gps-paikannusta ja pieniä sääpalloja jotka ovat liian pieniä osuakseen tutkaan ja jotka hajoavat jälkiä jättämättä sen sijaan, että putoaisivat maahan. Tämän vuoden alusta olemme täyttäneet pallot ainoastaan heliumilla, emme kiistanalaisemmalla – mutta paljon halvemmalla vedyllä.”

Palloilla on merkitystä

Palloilla on todistetusti vaikutusta. Pohjois-Korean uskonnonvapaudesta vuonna 2015 raportin kirjoittanut North Korea Human Rights Records Preservation House kertoo, että vuosien 2000 ja 2014 välillä pohjoiskorealaisten määrä, jotka olivat nähneet Raamatun, nousi lähes nollasta prosentista 7,6 prosenttiin. Foley ei ota tästä kunniaa pelkästään omalle järjestölleen, sillä muutkin järjestöt toimittavat eri tavoin Raamattuja Pohjois-Koreaan. ”Mutta kaikki nuo muut kanavat yhteensä eivät pääse lähellekään sitä 40.000 vuosittaisen Pohjoiseen toimitetun Raamatun määrää, jota olemme tehneet yli vuosikymmenen”, hän sanoo.

Ihmisten vai valtioiden välinen rauha

Mutta eikö rauha ole liian suuri asia vaarannettavaksi vain siksi, että kristityt voivat evankelioida ja pohjoiskorealaiset loikkarit protestoida? Foleyn mukaan on ymmärrettävää, että tällainen kysymys esitetään. Etelä-Koreassa vallitsevan kysymyksenasettelun vuoksi vain harvat ovat pallojen lähettäjien puolella, hän kertoo. ”Kun kysytään, emmekö vain voisi odottaa, se on sama kuin kysyisi, emmekö kunnioita ja luota rauhanprosessiin.” Foley näkee todellisen ongelman olevan kysymyksenasettelussa. Hänen mukaansa on mahdollista kunnioittaa valtioiden välistä rauhanprosessia luopumatta omista ajattelu- ja toimintatavoista.

”Toisin sanoen, rauha on liian tärkeä ja suuri asia uskottavaksi ainoastaan viranomaisten harteille”, Foley toteaa. Viranomaisten johtama rauhanneuvottelu on hänen mukaansa ”institutionalisoitu rauha” lippuineen, yhteisine urheilutapahtumineen ja sosiaaliseen mediaan sopivine yhteiskuvineen. Se on rauhaa, joka sopii viranomaisille, mutta todellinen rauha on ihmisten välistä rauhaa. Hän muistuttaa, miten ihmiset kiipesivät Berliinin muurin yli. ”Todellinen rauha toisistaan erotettujen ihmisten välillä lähtee kansasta, ei julistuksesta, ja viranomaisten rooli siinä on toimia sen mahdollistajana, ei estäjänä.” Hän huomauttaa, että palloja lähetetään juuri siksi, että Koreoiden viranomaiset ovat estäneet rajan molemmin puolin asuvien yhteydenpidon.

”Korealaisia ei vedä yhteen yhteinen rakkaus urheiluun tai kulttuuriin, ei yhteinen rautatie tai edes yhteinen halu välttää sotaa. Heitä vetää yhteen korealaisuus”, Foley toteaa.

Työtä rauhan ja korealaisten hyväksi

“Henkilö osoittaa kunnioitusta tekemällä oman osansa rauhan hyväksi huolimatta siitä pitävätkö viranomaiset siitä, ymmärtävätkö sen tai sopiiko se heidän suunnitelmiinsa. Todellinen rauha ei ole katsojaurheilua, rauhat syttyvät, niin kuin sodatkin”, Foley muotoilee. ”Korean Marttyyrien Äänessä laukaisemme Raamattuja emme käännyttääksemme, vaan tukeaksemme rauhanprosessia: tuemme Pohjois-Korean maanalaisia kristittyjä osoittamaan, että yksittäisenkin ihmisen elämä on tärkeä Pohjois-Koreassa. Raamatun mukaan olemme ihmisiä ja ansaitsemme inhimillisen kohtelun sen vuoksi, emme sen perusteella, olemmeko uskollisia ja hyödyllisiä johtajillemme. Meidät on luotu Jumalan kuviksi – se ei ole viranomaisten myönnettävissä tai evättävissä.”

”Olemme huolella lähettäneet tätä viestiä maahan yli vuosikymmenen ajan. Työmme ei ole tähän mennessä sytyttänyt sotaa tai horjuttanut rauhanprosessia. Toimimme Etelä-Korean lakien mukaan. Tavallisille pohjoiskorealaisille päätyvät Raamatut tuovat merkityksellisyyden tunteen, anteeksiantoa ja kyllä – rauhan moniin sydämiin, kuten laaja-alaisesta verkostostamme sekä Pohjois-Korean sisä- että ulkopuolella meille vakuutetaan.”

”Pohjois-Koreassa tarvitaan Raamattuja, miten kukaan muuten voi löytää Jumalaa. Siellä tarvitaan Jumalaa”, sanoi eräs raamattupallojen lähettämisessä mukana oleva pohjoiskorealainen uskova. Rukoillaan, että Raamattujen lähettäminen olisi jatkossakin mahdollista.

Pohjoiskorealaiset kristityt rauhanneuvotteluista: ”Tällaista emme ole rukoilleet”

Viime perjantaita kutsuttiin historialliseksi päiväksi, kun Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapasivat ensimmäistä kertaa. Maailmalla ylistettiin tapaamisen olevan tärkeä askel kohti rauhaa. Juuri Suomessa vieraillut Etelä-Korean Marttyyrien Äänen johtaja Eric Foley näkee tilanteen toisin: hänen mukaansa se on tyhjä rauha, joka keskittyy vain ydinaseriisuntaan ja vähät välittää rikoksista, joita Pohjois-Korea tekee omaa kansaansa vastaan.

”Tällaista emme ole rukoilleet”

Tri Eric Foley

Etelä-Korean Marttyyrien Äänellä on yhteyksiä pohjoiskorealaisiin kristittyihin. ”Viikonlopun aikana pääsin puhumaan useiden pohjoiskorealaisten kristittyjen kanssa ja kysymään heiltä, mitä he ovat rauhanneuvotteluista mieltä. He kertoivat olevansa yllättyneitä, että uskovat muissa maissa ovat sivuuttaneet ne asiat, joita he ovat Pohjois-Koreaan liittyen rukoilleet ja suhtautuvat rauhanneuvotteluihin rukousvastauksena”, Foley sanoo.

”Heidän vastauksensa on: ’Me emme ole rukoilleet tällaista.’”

Tapaamisessa Moon ja Kim allekirjoittivat Panmunjomin julistuksen ja lupasivat sen tekevän lopun tähän saakka vallinneesta sotatilasta. Sopimuksessa luvataan myös perustaa yhteinen yhteistyövirasto, yhdistää eroon joutuneet perheet, korjata maiden väliset rautatiet ja maantiet, lopettaa kaikki vihamielinen toiminta toisiaan vastaan sekä luoda ydinaseista vapaa Korean niemimaa.

Foley kuitenkin huomauttaa, että se ei ole mitään uutta: kun Koreoiden johtajat tapasivat vuonna 1991, tapaamisessa laadittu lausunto oli lähes sanasta sanaan sama.

”Vihamielinen toiminta”

Panmunjomin julistuksessa mainitaan vihamielisen toiminnan lopettaminen, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi Raamattujen lähettäminen Pohjois-Koreaan vetypalloilla, jota Etelä-Korean Marttyyrien Ääni tekee ja myös Suomen Marttyyrien Ääni tukee, on Pohjois-Korean mielestä vihamielistä toimintaa.

Marttyyrien Äänen Sari Palomäki pääsi Korean-vierailullaan osallistumaan raamattupallojen lähetykseen.

Myös muut tahot, kuten demokratia-aktivistit, lähettävät Pohjois-Koreaan ilmateitse materiaalia.

Etelä-Korean yhdistymisministeriö vaatikin heti, että pallojen lähettäminen pohjoiseen on välittömästi lopetettava. Ministeriön lausunnon mukaan pallojen lähettäminen on Panmunjomin julistuksen selkeää rikkomista ja sanoo, että viranomaiset ryhtyvät ankariin toimenpiteisiin pallolähetysten lopettamiseksi. Jo aiemmin viranomaiset ovat toisinaan eri verukkeisiin vedoten estäneet Korean Marttyyrien Äänen pallolähetyksiä.

Kysyttäessä, miten tämä tulee vaikuttamaan Raamattujen lähettämiseen vetypalloilla, Foley sanoo olevan vielä liian varhaista tietää. Tällä hetkellä tuulet eivät ole lähettämisen kannalta suotuisat, mutta niiden odotetaan kääntyvän myöhemmin tämän kuun aikana. ”Kuten aina, aiomme laukaista heti kun tuulet sallivat. Ja kuten aina, ilmoitamme poliisille aikeistamme, niin kuin laki edellyttää. Jos poliisit tai viranomaiset kieltävät meitä, yritämme silti laukaista. Jos he yrittävät estää meitä, emme vastusta fyysisesti, mutta menemme niin pitkälle kuin mahdollista voidaksemme lähettää pallot ja vastaamme seurauksista.” Rukoillaan, että Raamattujen lähettäminen olisi yhä mahdollista, sillä kuten eräs tässä työssä mukana oleva pohjoiskorealainen uskova sanoo: “Pohjois-Koreassa tarvitaan Raamattuja, miten kukaan muuten voi löytää Jumalaa. Siellä tarvitaan Jumalaa.”

Onko mitään uutta?

Vankileiri Pohjois-Koreassa.

Foleyn mukaan puheet rauhasta ja hyvistä väleistä ovat lähinnä lavasteita. Niiden takana miljoonat elävät pelossa ja kärsivät vankileireillä.

”Yksi asia, mihin meidän on kiinnitettävä huomiota, on kysyä, tarjoaako Pohjois-Korea mitään uutta? Ja vastaus on ’ei’”, sanoo Foley. ”Pohjois-Korea haluaa aina huomion kiinnittyvän sen vihamielisyyteen muita maita kohtaan. Nyt heidän viestinsä on, että he lupaavat olla vähemmän vihamielisiä muita kohtaan tiettyjä myönnytyksiä vastaan. Mutta huomaa mistä Pohjois-Korea ei halua puhua: siitä miten he kohtelevat omia kansalaisiaan. Siihen pohjoiskorealaiset kristityt pyytävät meitä keskittymään.”

”Jopa Yhdysvaltojen hyvin lyhyeen mainintaan ihmisoikeuksista Pohjois-Korea vastasi sen heittävän kylmää vettä viime viikon lämpimien tapahtumien päälle ja herättävän epäilyksen Yhdysvaltojen vilpittömyydestä käydä dialogia Pohjois-Korean kanssa. Toisin sanoen, ’Keskittykää ohjuksiin, joilla osoitamme teitä, eikä ohjuksiin, joilla osoitamme omaa kansaamme’”, Foley kertoo. ”Se että Pohjois-Korea ei uhkaa muuta maailmaa ydinaseillaan ei ole rauhaa. Se on neuvottelua öykkärin kanssa.”

Yhtenä hyvän tahdon eleenä Trumpin ja Kimin tapaamisen edellä Pohjois-Korea aikoo vapauttaa kolme amerikkalaista vankia, joista kaksi on kristittyjä. Kansainvälisten suhteiden kannalta tämä on ehkä rohkaiseva merkki, mutta pohjoiskorealaisten kristittyjen kärsimys jatkuu valokeilan ulottumattomissa.

”Se on silti terroristinen hallinto omaa kansaansa kohtaan. Koko olemassaolonsa ajan maa on ollut halukas tekemään myönnytyksiä muille maille uhattuaan ensin sotatoimilla. Mutta kun huomio yritetään kääntää siihen, miten omaa kansaa kohdellaan, Pohjois-Korea kieltäytyy aina keskustelemasta. Ennen kuin tähän tulee muutos, meillä ei ole perustuksia joille rakentaa, kun kristittyinä mietimme, minkälaiselta näyttäisi raamatullinen rauha Pohjois-Koreassa”, Foley selittää.

Todellisen rauhan perustukset

Pohjoiskorealaiset kristityt joutuvat kokoontumaan salaa.

Miten raamatullinen rauha sitten saavutetaan? Mitä meidän tulisi rukoilla?

Foleyn mukaan vastauksen saadaksemme meidän on kuunneltava mitä pohjoiskorealaiset kristityt sanovat.

”Kun pohjoiskorealaiset kristityt sanovat, että tämä ei ole se mitä he ovat rukoilleet, se ei tarkoita, etteivätkö he toivoisi rauhaa. Kaukana siitä. He tietävät, että rauha saavutetaan vain ihmisen sydämessä tapahtuvan muutoksen kautta, eikä näissä neuvotteluissa ole kyse siitä.”

Nähtäväksi jää, mitä viimeisimmistä rauhanneuvotteluista seuraa. Foleyn mukaan, jos emme toivo historian toistavan itseään, rauhanneuvotteluissa on käsiteltävä myös Pohjois-Korean tekemät ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden loukkaukset. ”Meidän on saatettava Pohjois-Korea vastuuseen ja sanottava: ’Kun tulemme neuvottelupöytään, tärkeimpiä asioita eivät ole ainoastaan ydinaseet. Ne ovat ihmisoikeudet, se miten kohtelette kansaanne, erityisesti niitä 100.000 kristittyä, jotka elävät maan alla.’”

Meidän on myös kysyttävä itseltämme mitä rukoilemme. ”Mielestäni se mitä meidän kristittyinä on tehtävä, perusasia, jonka voimme tehdä eläessämme todeksi Hebrealaiskirjeen 13:3, on tämä: meidän on muistettava, että Pohjois-Koreassa on kristittyjä – 30.000 heistä on vankileireillä ja 70.000 harjoittaa salaa uskoaan yrittäen pysyä poissa noilta leireiltä. Heitä meidän tulee kuunnella”, Foley ohjaa.

“Meidän on rukoiltava sitä mitä pohjoiskorealaiset kristityt jo useiden sukupolvien ajan ovat pyytäneet. Rukoile maan johtajien sydämiin muutosta”, Foley päättää.

Rouva Byunin pako Pohjois-Koreasta

Juuri Suomessa vieraillut pohjoiskorealainen rouva Byun oli kasvanut koko elämänsä kristityssä perheessä, mutta tämän hän tuli ymmärtämään vasta tutustuttuaan itse kristinuskoon Kiinassa. Nyt Etelä-Koreassa asuva rouva Byun kertoo tarinansa tällä videolla.

Pohjoiskorealaisten loikkarien raamattukoulu

Ensi viikolla saamme odotettuja vieraita Etelä-Koreasta! Etelä-Korean Marttyyrien Ääntä johtava Eric Foley saapuu Suomeen vaimonsa Hyun Sook Foleyn sekä Pohjois-Koreasta loikanneen rouva Byunin kanssa. He vierailevat useilla paikkakunnilla lähes kaksi viikkoa kestävän vierailunsa aikana. Tapahtumakalenteristamme (avautuu uuteen välilehteen) näet vierailujen ajankohdat ja paikkakunnat. Tule kuulemaan, mitä heillä on kerrottavanaan tällä kertaa!

Yksi Etelä-Korean Marttyyrien Äänen työmuodoista on “maanalainen yliopisto”, raamattukoulu, joka on tarkoitettu Pohjois-Koreasta paenneille. Rouvat Park ja Kim ovat kaksi raamattukoulusta valmistunutta. Tällä videolla he kertovat elämästään Pohjois-Koreassa, paosta sieltä, matkastaan kohti Etelää, sekä siitä miten he löysivät elävän Jumalan luo ja millaista heidän elämänsä on nyt Etelä-Koreassa.

Pohjois-Korea – “Siellä tarvitaan Jumalaa!”

Pohjois-Korea on yksi tärkeimmistä työkohteistamme. Yhteistyökumppanimme kanssa kohtaamme, avustamme ja evankelioimme pohjoiskorealaisia mm. Etelä-Korean puolella sekä lähetämme Raamattuja ilmapalloilla rajan yli Pohjois-Koreaan. Pyrimme eri tavoin varustamaan maanalaista seurakuntaa maailman suljetuimmassa maassa.

Reilun kolmen viikon kuluttua saamme pitkään odotettuja vieraita: Etelä-Korean Marttyyrien Ääni -toimistoa johtavat Eric Foley ja Hyun Sook Foley saapuvat Suomeen. Mukanaan heillä on Pohjois-Koreasta paennut rouva Byun. Katso tapahtumakalenteristamme vierailun paikkakunnat ja ajankohdat ja tule kuulemaan, mitä heillä on kerrottavana tällä kertaa!

Katso oheinen video Pohjois-Koreaan suuntautuvasta työstämme ja tule mukaan rukoilemaan pohjoiskorealaisten puolesta.

Rukousaiheena: Pohjois-Korea

Etelä-Korean talviolympialaiset, joihin myös Pohjois-Korea on tällä kertaa lähettänyt urheilijoita, on nostanut Pohjois-Korean uutisotsikoiden kärkeen.

Samaan aikaan, kun olympialaisten avajaisseremonia oli käynnissä Etelä-Korean Pyeongchanissa, rajan toisella puolella järjestettiin näyttävä sotilasparaati.

Korean Marttyyrien Ääni on yhteistyökumppanimme Pohjois-Korean työssämme. Sen johtaja, tri Eric Foley sanoo, että ei riitä, että rukoilemme johtajien vaihtumista tai jännitteiden purkautumista, sillä se ei tule lakkauttamaan kristittyjen vainoa maassa. Sen sijaan meidän tulisi rukoilla, että Pohjois-Korean johtajien sydämissä tapahtuisi perusteellinen muutos. ”Meidän tulisi rukoilla, että ensimmäistä kertaa elämässään kristitty voi Pohjois-Koreassa harjoittaa uskoaan ilman seurauksia”, Foley sanoo. (Lähde: Marttyyrien Äänen lähteet)

Rukoile, että Pohjois-Korean johtajat tulisivat tuntemaan Kristuksen.

Pyydä, että Jeesus kannattelisi ja vahvistaisi veljiämme ja sisariamme Pohjois-Koreassa, jotta he voisivat luottaa Häneen ja tulevaisuuteen, jolloin Hänen nimensä on ylistetty Korean niemimaalla.

Pdf-version kaikista viikon rukousaiheista saat tästä.

Lyhyesti maailmalta – Pohjois-Korea, Kiina, Vietnam

Kiitos kaikille Pohjois-Korean evankelioinnille tukeaan antaneille! Viime vuonna lähetettiin 39.903 Raamattua vetypalloilla, 14.200 palloa vesiteitse. Lisäksi 2000 USB- ja SD-korttia. Joka ilta lähetetään 90 minuuttia kestävä lyhytaaltoradiolähetys Pohjois-Koreaan, joka tavoittaa arviolta kaksi miljoonaa pohjoiskorealaista. Ohjelmia tekevät uskoon tulleet pohjoiskorealaiset loikkarit.

Yksi evankeliumilla tavoitetuista kertoo näin: ”Näiden materiaalien kautta olen oppinut, että Jumalan rakkaus ja armo on syvempää kuin meri ja loputonta kuin taivas. Minulle ei riitä pelkästään uskoa Jumalan rakkauteen, vaan teen parhaani maksaakseni takaisin hänen armoaan uskollani. Ensimmäinen kutsumukseni on kertoa evankeliumia kaikille ympärilläni oleville ja pyrkiä toteuttamaan Jumalan sanaa päivittäisessä elämässäni. Omistan myös elämäni Jumalan palvelemiselle, kunnes maassani tiedetään Jumalasta yhtä hyvin kuin muissa maissa.”

• Kiitos Jumalalle, että evankeliumi tavoittaa pohjoiskorealaisia kaikesta estelystä huolimatta.
• Pyydä, että Jumala vahvistaisi näitä uusia uskovia, että he voisivat kasvaa uskossaan.
• Rukoile viisautta, johdatusta ja varjelusta Marttyyrien Ääni -toimistojen Pohjois-Koreaan suuntautuvalle työlle.

Su Tianfu ja Yang Hua. Kuva: ChinaAid

Kiinassa pastorit ovat saaneet noin miljoonan euron sakot kolehtien keräämisestä seurakunnassaan, kertoo ChinaAid. Kyse on viranomaisten kanssa vaikeuksiin joutuneesta Huoshi-seurakunnasta ja sen kahdesta pastorista, Su Tianfusta ja Yang Huasta. Pastori Yang Hua tuomittiin vuosi sitten kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen ”valtionsalaisuuksien julkistamisesta”.

Huoshi-seurakunta perustettiin vuonna 2009. Viranomaisten mukaan kerätyt kolehdit ovat ”laitonta tuloa” ja pastoreiden on maksettava kerätyn kolehdin suuruinen sakko. Pastorit ovat tehneet useita valituksia päätöksestä, mutta päätös on pidetty voimassa eikä siitä enää voi valittaa. Pastorit selittivät, että kolehti käytettiin seurakunnan tarpeisiin, mutta turhaan. Juuri tulleen tiedon mukaan seurakunnan omaisuutta on nyt alettu takavarikoida.

• Rukoile Jumalan huolenpitoa Huoshi-seurakunnalle.
• Pastori Yang Hua on ollut vankilassa vakavasti sairaana. Rukoile hänen terveytensä puolesta.
• Rukoile myös Yang Huan vaimon ja lasten puolesta, joilla on vaikeaa hänen vankilassa ollessaan.

Nguyen Van Dai.

Kiinan lisäksi myös Vietnamissa on uusi uskontolaki, joka tuli voimaan vuoden alussa. Kristityt ovat lain vaikutuksista huolissaan, sillä sen mukaan uskonnollisten ryhmien täytyy rekisteröityä ja viranomaisten on hyväksyttävä ne. Lain sanamuodot ovat myös niin tulkinnanvaraiset, että sen avulla voidaan rajoittaa seurakuntien toimintaa.

Huolimatta joistakin kohennuksista uskonnonvapauteen Vietnamissa, kristityt kohtaavat silti edelleen jopa väkivaltaista vastustusta. Kristitty lakimies Nguyen Van Dai ja pastori Nguyen Trung Ton ovat yhä pidätettyinä Hanoissa sen jälkeen, kun heidät pidätettiin 2015 ja 2017, koska he vaativat uskonnonvapauteen parannuksia. He eivät saa tavata asianajajiaan.
Lähteet: Asianews, UCAnews

• Kiitos Jumalalle parannuksista uskonnonvapauteen, rukoile, että uusi laki ei heikentäisi sitä.
• Rukoile, että uskovien todistus puhuttelisi heitä vainoavia ja johtaisi heidät parannukseen.
• Uskovia vastustetaan eniten heimoalueilla. Rukoile näillä alueilla asuvien uskovien ja pastoreiden puolesta.

Pdf-version voit ladata tästä.

Marttyyrien Ääni -lehti 6/2017 on ilmestynyt!

Tämän vuoden viimeinen Marttyyrien Ääni -lehti on nyt ilmestynyt.

Tässä numerossa kerrotaan esimerkiksi:

  • Syyskuisen Irakin-matkan tunnelmia ja kuulumisia työstämme Nahlan laaksossa.
  • Kahden työmme tukijan haastattelut, jossa he kertovat kokemuksiaan vangeille kirjoittamisesta ja vetoomustoiminnasta.
  • Yhdistyksemme jäsenen Hannu Lahtisen vierailu Thaimaassa, jossa hän tapasi pakistanilaisia kristittyjä pakolaisia.

Pääset lukemaan lehteä oheista kansikuvaa klikkaamalla.

Tapahtumat

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria