Artikkelit

“Pyhäkoulu paketissa” -kampanja saatu päätökseen!

Kiinan viranomaiset pyrkivät tekemään kaikkensa pysäyttääkseen ja hävittääkseen kristinuskon Kiinasta. Tärkeä keino tämän tavoitteen toteutumiseksi on estää lapsia kuulemasta kristinuskosta. Uusien säännösten mukaan alle 18-vuotiaat eivät saa osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, mikä tiesi loppua pyhäkouluille – ainakin virallisille.

Sen vuoksi viime vuoden joulukampanjamme puitteissa osallistuimme Korean Marttyyrien Äänen käynnistämään ”Pyhäkoulu paketissa” -kampanjaan, jota jatkettiin joulunkin jälkeen. Kampanjan tavoitteena oli jakaa tämän vuoden aikana 5000 ”Pyhäkoulua paketissa”, eli laatikoita, jotka sisältävät lapsille suunnattua kristillistä materiaalia sekä aikuisille ohjeet, joiden avulla he pystyvät opettamaan lapsia laatikon sisältämien materiaalien avulla.

Kampanjan tavoitteen toteuttamiseksi tarvitut varat on nyt saatu kokoon. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Suomalaiset uskovat lahjoittivat tälle kampanjalle 50.857 euroa, jolla saatiin hankittua 726 Pyhäkoulua paketissa! Yhden paketin oli arvioitu tavoittavan keskimäärin seitsemän lasta, joka tarkoittaa, että suomalaisten kustantamien 726 paketin avulla yli 5000 kiinalaista lasta saa kuulla Hyvästä Paimenesta, josta Kiinan viranomaiset eivät haluaisi heidän tietävän.

Kaikki pakettien sisältämät materiaalit ovat Kiinassa laillisesti ostettavissa. Siitä huolimatta oli selvää, että Kiinan viranomaiset pyrkisivät estämään pakettien pääsyn vastaanottajilleen. Niin myös kävi – joitakin paketteja on takavarikoitu, ja jakeluun osallistuneita uskovia on pidätetty ja kuulusteltu.

Suurin osa paketeista on jaettu pieniin kotiseurakuntiin eri puolille Kiinaa. Seuraavassa joidenkin paketin saaneiden terveisiä.

”Vaikka emme tunne toisiamme, olemme kuitenkin yhtä Kristuksen ruumiin jäseninä. Olemme saaneet sekä ’Pyhäkoulu paketissa’ -pakkauksia että ääniraamattuja ja ne on jaettu lapsille sekä iäkkäämmille lukutaidottomille uskoville. Oli niin hienoa voida antaa heille työkalut, joiden avulla he voivat oppia lisää evankeliumista ja siunata heitä hengellisesti tällä tavalla! Muistakoon Herra sieltä kaukaa osoittamanne rakkauden. Innostakoon rakkautenne useampiakin ihmisiä rakastamaan Herraamme enemmän, niin että Vapahtajamme Jeesus Kristus saa ylistystä!” – Veli Shaanxin provinssista

”Kiitos, olemme saaneet rakkaudenlahjanne. Herra siunatkoon teitä! Käytämme tätä evankeliointityössämme ja pidämme siitä hyvää huolta. Rukoilettehan puolestamme. Kiitos. Jumalan armo olkoon kanssanne.” – Seurakunnan vanhin Sisä-Mongoliasta

”Kiitos avustanne ja kiitos Herralle lahjoista, jotka saimme kauttanne. Olemme tunteneet teidän ja Jumalan rakkauden. Otamme lahjat ahkeraan käyttöön, niin että niiden avulla voimme siunata toisia.” – Veli Shanxin maakunnasta

”Kiitos Herralle hänen armostaan! Kiitoksemme myös veljille ja sisarille, jotka ovat tarjonneet apuaan. Olemme vastaanottaneet lahjanne, ja vaalimme veljien ja sisarten osoittamaa rakkautta!” – Sisar Sisä-Mongoliasta

Kiinalaisten opettajien valinta – usko vai työpaikka?

Viranomaiset haluavat muokata kiinalaisista lapsista sosialismin uskollisia seuraajia ja rakentajia, joten heidät täytyy pitää etäällä kristinuskosta. Marttyyrien Ääni -toimistot varustavat kiinalaisia kotiseurakuntia jatkossakin opettamaan lapsille kaikkivaltiaasta Taivaan Isästä.

Varmistaakseen, että kiinalaiset lapset saavat ”kunnollisen” kommunistisen koulutuksen, hallinto rankaisee nyt uskonnollisia opettajia ja pitää huolen, että luokkahuoneissa ei lausuta mitään uskontoon liittyvää.

Koko elämänsä valtiojohtoiseen katoliseen kirkkoon kuulunut leikkikoulun opettaja kertoo, että hän oli pitkään haluton käymään kirkossa koulun johdon taholta tulleen painostuksen vuoksi. Vaatimukset luopua uskosta alkoivat viime lokakuussa. Häntä myös sätittiin jatkuvasti henkilökuntapalavereissa. Hänelle sanottiin esimerkiksi, että “jotkut opettajat uskovat edelleen, vaikka kommunistinen puolue ruokkii heidät”.

”Erityisesti koulutuksen alueella valtion kontrolli uskonnoista tiukentuu jatkuvasti”, tämä opettaja kertoi.

Koulun rehtori varoitti häntä, että maakunnalle annettu miljoonien juanien arvoinen ”hengellisen sivistyneisyyden palkinto” voitaisiin periä maakunnalta takaisin, jos keskushallinto saa kuulla hänen uskostaan. Näitä palkintoja, joihin yleensä liittyy huomattavia taloudellisia kannustimia, annetaan yhteisöille, jotka viranomaiset toteavat ”sivistyneiksi”, eli taloudellisesti kehittyneiksi ja uskonnottomiksi. ”Sain tietää, että toisen maakunnan saamat kaikki sivistyneisyyspalkinnot peruttiin, kun tarkastusryhmä sai selville, että kaksi alakoulun oppilasta lauloi kristillisiä virsiä”, opettaja kertoo.

”Opettajien velvollisuus on aivopestä lapset kansallismielisillä opeilla, ohjata heidät uskomaan ja ylistämään puoluetta”, opettaja jatkoi. ”Kouluihin on lisäksi nimetty vastuuhenkilöitä valvomaan ja ilmiantamaan uskonnollisia opettajia ja oppilaita. Heitä käsketään luopumaan uskostaan ja heitä tarkkaillaan.”

Sen jälkeen, kun presidentti Xi Jinping piti syyskuussa 2018 puheen, jossa hän painotti opettajien ja koulutuksen tehtävän olevan kouluttaa sosialismin rakentajia ja sen seuraajia, painostus uskonnollisia opettajia ja oppilaita kohtaan kasvoi huomattavasti.

Koillis-Kiinan Heilongjiangin provinssissa opettajaa uhattiin irtisanomisella, kun kävi ilmi, että hän toimi myös kotiseurakunnan pastorina. Häntä käskettiin lopettamaan se, tai viranomaiset rankaisisivat koko koulua.

Niin ikään Koillis-Kiinan Liaoningin provinssin Shenyangin kaupungissa viranomaiset ottivat hampaisiinsa leikkikoulun opettajan, kun kävi ilmi, että hän on protestanttinen kristitty. Opettaja pakotettiin irtisanoutumaan.

Kommunistinen puolue on muokannut kirjallisuusklassikoita, kieltä ja historiankirjoja, jotta lapsilla ei olisi mitään kontaktia uskontoon. Opettajat eivät saa käyttää uskonnollisia termejä, eivätkä pitää yllään mitään uskonnollisin symbolein varustettua.

Heilongjiangin provinssissa koulua käyvä opiskelija on kertonut, että koulu jakoi oppilaille kyselylomakkeen, jossa kysyttiin, käyttävätkö opettajat opetuksessaan uskonnollisia termejä.

Kiinan viranomaiset pyrkivät siis kaikin keinoin estämään lapsia kuulemasta Jumalasta. Sen vuoksi onkin tärkeää, että kristityillä vanhemmilla on keinot kertoa lapsilleen Jumalasta. ”Pyhäkoulu paketissa” -projektimme myötä vanhempia varustetaan siihen tehtävään. Lue projektista lisää, ja voit halutessasi myös osallistua siihen.

Lähde: Bitter Winter, Marttyyrien Äänen lähteet

Kiinassa voimaan uusia uskonnon rajoituksia

Kiinassa on helmikuun 1. päivä tulossa voimaan uusi nippu säännöksiä, jotka kutistavat lisää jo entuudestaan heikkoa uskonnonvapaustilannetta.

”Uskonnollisten ryhmien hallinnolliset toimenpiteet” -nimisillä säädöksillä määrätään uskonnollisen toiminnan toteuttamisesta. Säädökset koostuvat kuudesta kappaleesta ja 41 artiklasta ja ne käsittelevät uskonnollisten yhteisöjen järjestäytymistä, toimintaa, toimistoja, valvontaa, tapahtumia ja taloushallintoa sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Uskonnollisten yhteisöjen kaikki toiminta perustamisesta kokoontumisiin ja vuosittaisista tapahtumista päivittäisiin edellyttää uskontoviraston hyväksyntää. Sen lisäksi uskonnollisten yhteisöjen työntekijöiden tulee tukea, edistää ja toteuttaa täydellistä alistumista Kiinan kommunistiselle puolueelle kaikkien yhteisöön kuuluvien keskuudessa.

”Käytännössä uskonnollasi ei ole enää väliä olitpa buddhalainen, taolainen, muslimi tai kristitty: ainoa sallittu usko on usko Kiinan kommunistiseen puolueeseen”, totesi eräs kiinalainen katolinen pappi.

Bitter Winter raportoi, että eripuolilla Kiinaa viranomaiset ovat estäneet ja kieltäneet uskonnollisten hautajaisten pitämisen. Kun viralliseen Kolme Itse -kirkkoon kuulunut uskova kuoli lokakuussa Wuhanissa, Hubein provinssissa, vainajan perhe järjesti kristilliset hautajaiset. Perhe ja ystävät olivat juuri hyvästelemässä vainajaa, kun poliisit ryntäsivät sisään ja pidättivät vainajan tyttären, joka oli parhaillaan rukoilemassa edesmenneen äitinsä ruumiin äärellä. Tytär vapautettiin vasta kun vainaja oli haudattu ilman kristillisiä rituaaleja kaksi päivää myöhemmin.

Joulukuun 6. päivä Henanin provinssissa tuhottiin suuri Kolme Itse -kirkko, koska pastori Li oli vastustanut seurakuntansa ”kiinalaistamista”, eikä suostunut poistamaan ristiä kirkon katolta ja nostamaan sen tilalle Kiinan lippua. Kirkko oli rakennettu seurakuntalaisten lahjoittamilla rahoilla ja sen rakentaminen oli maksanut yli neljä miljoonaa euroa.

Monien kiinalaisten pastoreiden ja uskovien on mahdotonta hyväksyä määräystä kommunistisen puolueen asettamisesta etusijalle. Jos seurakunnan toiminta käy mahdottomaksi, uskovien on löydettävä uusia tapoja kokoontua yhteen ja saada hengellistä opetusta. ”Pyhäkoulu paketissa” -kampanjamme jatkuu edelleen, jotta kiinalaisilla uskovilla vanhemmilla olisi mahdollisuus pitää lapsilleen itse pyhäkoulua, kun se muutoin on kiellettyä. Tule mukaan kampanjaan, ja kuuntele siihen liittyvä radio-ohjelmamme tästä!

Lähteet: AsiaNews, Bitter Winter

Early Rain -seurakunta Kiinassa: Neljä lasta viety kuulusteltaviksi

Kiinan viranomaiset jatkavat yhä Early Rain -seurakuntaan kuuluvien häirintää vuosi sen jälkeen, kun yli sata seurakuntalaista pidätettiin. Seurakunnan pastori Wang Yi on ollut siitä asti pidätettynä, ja oikeudenkäynnin häntä vastaan odotetaan alkavan pian.

Neljä Early Rain -seurakuntaan kuuluvien vanhempien lasta oli valmistautumassa kotikoulupäivään opettajansa kotona joulukuun 11. päivänä, noin kello yhdeksältä aamulla. Paikalle tuli yli kymmenen siviiliasuista poliisia, jotka ottivat lapset mukaansa kuulusteltaviksi. Chen-niminen opettaja ja lapset vietiin Chadianzin poliisiasemalle. Pian sinne saapumisen jälkeen Chen laitettiin käsirautoihin ja erotettiin lapsista.

Lapsia kiellettiin ottamasta yhteyttä vanhempiinsa tai heidän puhelimensa takavarikoitaisiin. Heidät määrättiin kirjoittamaan osoitteensa, oma ja vanhempiensa puhelinnumerot, sekä antamaan sormenjälkensä. Kiellosta huolimatta lapset lähettivät vanhemmilleen viestin, jossa kertoivat laittomasta pidätyksestään.

Zheng-niminen isä sai tietää pidätyksestä kello yhdeltä iltapäivällä, ja hän päätti soittaa poliisille. Poliisit reagoivat yhteydenottoon kysymällä, miksi hänen lapsensa ei ollut koulussa sillä hetkellä, vaan oli pidätetty opettajan kotoa. Paikallisesta opetusvirastosta soitettiin myös hänelle ja väitettiin, että oli laitonta olla lähettämättä lasta julkiseen kouluun.

Noin 10-vuotiaille lapsille ei annettu syötävää kuusi tuntia kestäneen pidätyksen aikana. Heidän opettajansa päästettiin kotiinsa vasta kello yhdeksältä illalla.

Vaikka kyse on vasta lapsista tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun he olivat pidätettyinä. Nelikon jäsenet ovat olleet pidätettyinä kahdesta neljään kertaan aiemmin.

Nuoresta iästään huolimatta lapset toimivat hyvin viisaasti ja rohkeasti pidätyksensä aikana. Heitä ei pelottanut sillä he tiesivät, että sen enempää he itse kuin heidän vanhempansakaan eivät olleet tehneet mitään väärää. He ymmärsivät tulleensa pidätetyiksi uskonsa ja kotikoulussa opiskelemisen vuoksi. He käyttivät myös tilaisuuden hyväkseen ja kertoivat poliiseille uskostaan.

”Pyhäkoulu paketissa” -joulukampanjamme myötä voimme tarjota kiinalaisille uskoville vanhemmille välineet opettaa lapsiaan ja kasvattaa heidät vahvoiksi uskossaan niin, että näiden nyt pidätettyjen lasten lailla hekin ovat varustettuja mahdollisesti edessään olevia vaikeuksia varten.

Lähteet: China Aid, International Christian Concern

Marttyyrien Ääni -uutiskirje: Kiinan uskovat, kristityt somalimiehet Itä-Afrikassa

Postin lakosta johtuen julkaisemme tällä kertaa uutiskirjeemme ainoastaan verkossa. Tämän uutiskirjeen aiheina ovat Kiinan joulukampanjamme “Pyhäkoulu paketissa”, Kiinan uskovien tilanne, sekä kristityt somalimiehet Itä-Afrikassa.
Eikö sinulle vielä tule ilmaista Marttyyrien Ääni -lehteä ja uutiskirjettämme? Tilaa lehti kotiisi täältä.Pyhäkoulu paketissa!

Kiinan seurakunnat ovat nykyisin lapsilta suljettua aluetta. Se tarkoittaa, että myös pyhäkoulut ovat kiellettyjä. Kiinan viranomaiset pyrkivät tällä kiellolla estämään, ettei kristittyjen vanhempien lapsistakin tulisi kristittyjä. Seurakunnat ovat vaikean paikan edessä, sillä kieltoa rikkovia seurakuntia voidaan sakottaa tai ne voidaan jopa sulkea.

Kiinan kristittyjen tila harjoittaa uskoaan kaventuu jatkuvasti ja viranomaiset keksivät yhä uusia keinoja sulkea seurakuntia. Olemme jo mukana projektissa, jossa Kiinan kristittyjä opetetaan kohtaamaan vainoa ja toimimaan kiristyvässä tilanteessa. Nyt on aika varustaa kiinalaiset kristityt vanhemmat ottamaan vastuulleen lastensa kasvattaminen kristillisen uskon tuntemiseen.

Sen vuoksi tämän vuoden joulukampanjamme nimi on ”Pyhäkoulu paketissa”. Jokainen paketti varustetaan ohjeilla ja materiaaleilla, joiden avulla vanhemmat voivat pitää lapsilleen pyhäkoulua kotona. Materiaalit ovat Kiinasta laillisesti ostettavissa, joten viranomaisten on vaikeampi vastustaa niitä lakiin vedoten. Paketit jaetaan kotiseurakuntaverkoston kautta eri puolille Kiinaa.

Yksi paketti maksaa 70 euroa, ja se tavoittaa noin seitsemän lasta. Yhdelle kiinalaiselle lapselle voidaan siis tarjota pyhäkoulu 10 eurolla!

Viitenumero: 87272 – Tilinumero: FI08 5789 2320 0566 01


Rukousta Kiinan uskovien puolesta

Marttyyrien Ääni on kuluneen vuoden aikana kasvattanut tukeaan Kiinaan suuntautuvaan työhön viranomaisten lisättyä painostusta kotiseurakuntia kohtaan. Olemme myös lähettäneet erityistukea Early Rain Covenant Church -kotiseurakunnalle. Early Rain -seurakunta joutui myrskyn silmään sen jälkeen, kun useat seurakunnan pastorit allekirjoittivat vetoomuksen ”Kannanotto kristillisen uskon puolesta”, joka toimitettiin Kiinan viranomaisille. Seurakunta suljettiin ja yli sata seurakuntalaista pidätettiin. Viranomaiset ovat jatkaneet häirintää ja painostusta seurakuntalaisia kohtaan.

Marttyyrien Ääni -järjestöt ovat toimittaneet yhteistyökumppaniemme välityksellä lainopillista apua, hätäapua sekä erityisapua perheille, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat olleet pidätettyinä. Seuraamme edelleen tarkoin Kiinan tilannetta ja tavoitteemme on vahvistaa vainojen keskellä eläviä uskovia. Kuuntele lauantaina 23.11. kello 15 Radio Deiltä tuleva ohjelmamme, jossa käsitellään Kiinan tilannetta.

Viitenumero: 87175 – Tilinumero: FI08 5789 2320 0566 01


Kristityt somalimiehet Itä-Afrikassa

Marttyyrien Ääni on tukenut Itä-Afrikassa naisten turvakodin yhteyshenkilön kautta yhdeksää islamista kristinuskoon kääntynyttä nuorta miestä, jotka ovat uskonsa takia joutuneet jättämään kotinsa. He saivat yhteisasunnon, jossa he pitivät raamattupiiriä. Kun tieto heidän uskostaan levisi naapurustoon, heitä alettiin uhkailla ja lopulta heidän olleessaan poissa asunnolta, sinne hyökkäsi viisi al-Shabaab terroristiksi epäiltyä miestä. Tämän seurauksena miehet on nyt sijoitettu erilleen toisistaan, ja he kokoontuvat yhteyshenkilömme luona saadakseen hengellistä opetusta sekä uskovien yhteyttä.

Somalikristittyjen asema on erittäin vaikea, sillä he kokevat vainoa muslimien taholta eivätkä useat seurakunnat halua ottaa heitä vastaan, koska he pelkäävät heidän mukanaan tulevaa mahdollista vainoa. Yksi näistä veljistä tunnistettiin eräässä kirkossa somaliksi ennen turvakodin kontaktihenkilön tuen piiriin pääsemistä. Hänet ilmoitettiin mahdollisena terroristina viranomaisille ja poliisi tuli pidättämään hänet, jonka jälkeen hän joutui oikeuteen. Oikeudenkäynnin takia hänen henkilöllisyytensä paljastui ja samalla tuli ilmi, että hän on kristitty. Tämän tähden hän joutui pakenemaan toiseen kaupunkiin. Työskennellessään ravintolassa hänet jälleen tunnistettiin ja hän pakeni takaisin kaupunkiin, josta oli tullut. Näin hän päätyi edellä mainittujen veljien joukkoon.

Viitenumero: 87052 – Tilinumero: FI08 5789 2320 0566 01

Uutiskirjeen voi ladata pdf:nä tästä.

Kiinan uskovat kekseliäinä voidakseen yhä kokoontua

Kun viranomaiset sulkivat Early Rain -seurakunnan, seurakuntalaiset alkoivat kokoontua ulkona.

Sikolätit, lammasaitaukset ja metsät saavat palvella uskovien kokoontumispaikkoina nykyisin Kiinassa, kun viranomaiset jatkavat kirkkojen ja rukoushuoneiden sulkemista.

Kiinan viranomaiset eivät säästele vaivojaan pyrkiessään hävittämään kristinuskon maasta. He sulkevat sekä kotiseurakuntia että virallisia Kolme Itse -kirkkoja. Monet kristilliset kokoontumispaikat on suljettu, tuhottu, tai otettu toiseen käyttöön.

Jatkaakseen kokoontumisiaan uskovien on oltava luovia ja keksiä keinoja kokoontua yhteen viranomaisten huomaamatta. Karu ympäristö ja pitkät matkat eivät ole ongelma, jos he vain löytävät paikan missä kokoontua yhteen.

Kun Kolme Itse -kirkko suljettiin Keski-Kiinan Henanin provinssissa, Shangqiun kaupungissa elokuussa, seurakunta vuokrasi maatilalta lammasaitauksen, josta he maksavat noin 13 euroa jokaiselta käyttökerralta. Viranomaisia välttääkseen uskovat kokoontuvat yhteen aamun sarastaessa, ja päättävät kokoontumisensa ennen aamukahdeksaa.

Kun Sola Fide -kotiseurakunta suljettiin toukokuussa itäisessä Shandongin provinssissa, seurakuntalaiset alkoivat kokoontua yhden uskovan kotona. Pian joku kuitenkin ilmiantoi heidät, ja tämäkin kokoontumispaikka menetettiin. Seurakunnan johtajalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä järjestämään kokoontumiset ainoassa paikassa, jonka hän löysi: hylätyssä sikolätissä.

Elokuun lopussa Henanin Xinyangin kaupungissa suljettiin Kolme Itse -kirkko. Seurakunnan onnistui jatkaa kokoontumisia jonkin aikaa kirkon keittiössä, mutta viranomaiset uhkasivat tuhota kirkon, jos he jatkaisivat siellä kokoontumista. Seuraavaksi uskovat siirtyivät kokoontumaan erään seurakuntalaisen kotona. Viranomaiset saivat senkin selville, ja uhkasivat lakkauttaa kyseisen seurakuntalaisen toimeentulotuen, jos hän yhä sallisi käyttää kotiaan kokoontumispaikkana.

Vaihtoehtojen puutteessa seurakunta alkoi kokoontua metsässä.

Yksi seurakuntalaisista kertoi Bitter Winter -järjestölle, että koska metsä on suhteellisen kaukana ja maasto vaikeakulkuista, iäkkäämpien seurakuntalaisten on vaikea osallistua tapaamisiin. ”Meidän on istuttava maassa, ja lukuisat pienet hyönteiset ryömivät vaatteissamme. Kesällä kuumuus on sietämätöntä, ja uskovat hikoilevat ylen määrin. Kokoonnumme sinne, mistä löydämme eniten varjoa”, uskova selitti.

Henanin Luohen kaupungin Kolme Itse -kirkon uskovat kohtasivat samanlaisia ongelmia. Kun heidät ajettiin pois kirkostaan toukokuussa 2018, he kyhäsivät peltisen rakennelman. Yllättäen viranomaiset kuitenkin katkaisivat rakennelmasta sähköt ja veden, ja lopulta tuhosivat koko rakennuksen. Tämän vuoden kesäkuusta lähtien uskovat ovat kokoontuneet joen töyräällä.

Jilinin provinssin Meihekoun kaupungissa kotiseurakuntaan kuuluvat uskovat eivät uskalla yhteen kokoontuessaan laulaa tai rukoilla kovaan ääneen, eikä näkösällä ole uskonnollisia symboleja. Ovet suljetaan ja ikkunat peitetään tarkasti aina kun he kokoontuvat

Eräs seurakuntalainen paljasti, että viime syyskuussa seurakunnan johtaja kutsuttiin ”keskusteluun” uskontoasioiden ministeriöön. Viranomaiset varoittivat häntä, että jos he saavat tietää heidän kokoontuvan edelleen, häntä sakotetaan ja hän voi jopa joutua vankilaan.

Uskovat kokoontuvat silti, mutta he ovat lyhentäneet kokoontumisten kestoa yli kahdesta tunnista 40 minuuttiin, ja tapaamisten päätyttyä he poistuvat nopeasti paikalta.

Tänä sunnuntaina Suomessa kokoonnutaan viettämään Kansainvälistä rukouspäivää vainotun seurakunnan puolesta. Muistetaan silloin myös näitä Kiinan kristittyjä, joiden kokoontumispaikkoina toimivat sikolätit, lammasaitaukset, ojan penkereet ja metsät.

Rukoile myös uskovien perheiden lasten puolesta, ja tule mukaan joulukampanjaamme ”Pyhäkoulu paketissa”, jonka myötä tarjoamme uskoville vanhemmille välineet antaa Raamatun opetusta lapsilleen.

Lähde: Bitter Winter

Uusi Marttyyrien Ääni -lehti ilmestynyt!

Tuoreen Marttyyrien Ääni -lehden pääteemoina ovat Pohjois-Korea ja Kiinan joulukampanjamme.

Pohjoiskorealainen Rouva C on nuori nainen, jolla on poikkeuksellinen tarina kerrottavanaan – traaginen, jännittävä, mutta myös rohkaiseva. Toisessa Pohjois-Korea -aiheisessa artikkelista kerrotaan erään rajavartijan tiestä Jeesuksen seuraajaksi, sekä Pohjois-Koreaan suuntautuvasta työstämme.

Lehdessä esitellään myös Kiinaan suuntautuva joulukampanjamme: Pyhäkoulu paketissa!

Pääset tutustumaan lehden sisältöön kansikuvaa klikkaamalla.

Kiinassa ovela “lapsiansa” koitui kirkon kohtaloksi

Kiinan seurakunnat eivät nykyisin saa antaa alle 18-vuotiaiden osallistua tilaisuuksiinsa. Pyhäkouluja ei siis enää ole, mutta lapset eivät saa osallistua seurakuntien muihinkaan tilaisuuksiin. Viranomaiset näyttävät pyrkivän siihen, ettei kristillisesti uskovien vanhempien lapsistakin tulisi uskovia.

Siitä syystä tämän vuoden joulukampanjamme onkin nimeltään ”Pyhäkoulu paketissa”. Sen myötä kiinalaisille vanhemmille tarjotaan välineet kristinuskon perusteiden opettamiseksi omille lapsilleen. Voit lukea kampanjasta lisää täältä.

Kielto lasten osallistumisesta kristillisiin tilaisuuksiin koskee niin rekisteröimättömiä kuin rekisteröityjä Kolme Itse -kirkkoja. Keskisen Kiinan Henanin provinssissa Renzhuangin kylän Kolme Itse -kirkko joutui kesällä viranomaisten punoman, lasten osallistumiskieltoon liittyvän ovelan juonen uhriksi.

Oli kesäkuisen sunnuntaijumalanpalveluksen aika ja seurakunta oli koolla, kun lasta sylissään kantanut nainen saapui paikalle. Seurakunnassa oltiin tietoisia uusista määräyksistä, joten kirkkoa vartioinut seitsemissäkymmenissä oleva uskova yritti estää naista astumasta sisälle kirkkoon. Estely ei kuitenkaan auttanut.

Jumalanpalveluksen päätyttyä noin kymmenen hallintoviranomaista saapui kirkkoon. He ottivat kuvia naisesta lapsen kanssa ja sättivät kirkkoa vartioinutta uskovaa siitä, että tämä oli antanut alaikäisen päästä sisälle.

Kirkkoa vartioinut nainen yritti useita kertoja selittää, että tulija ei ollut heidän seurakuntansa jäsen. Selitykset eivät kuitenkaan kelvanneet ja hänet häädettiin pois. Sen jälkeen viranomaiset lukitsivat kirkon portin ja tilasivat kaivinkoneen kaivamaan ojan kirkon eteen, niin ettei kukaan enää päässyt sinne.

Muutaman päivän päästä paikalle tuotiin työmiehiä tuhoamaan osa kirkosta. Kirkon jäljelle jääneeseen portinpylvääseen ripustettiin kyltti, joka kertoi paikan olevan nyt ”Renzhuangin kylän Puolueen jäsenten ja massojen toimintakeskus”.

”Ette tainneet arvata, että viranomaiset käyttäisivät tätä temppua, ettehän? Miksi ette vartioineet ovea paremmin?” omahyväinen viranomainen ilkkui järkyttyneille seurakuntalaisille.

”Viranomaiset halusivat kirkon, joten he punoivat juonen ja lähettivät naisen lapsen kanssa kirkkoon. Sitten he käyttivät tätä ”rikkomusta” perusteena sulkea kirkko. Tämä on Kiinan kommunistiselle puolueelle tyypillistä: viritetään ansa, johon kansalaiset putoavat”, vihainen seurakuntalainen puuskahti.

Lähde: Bitter Winter

Joulukampanja Kiinaan: “Pyhäkoulu paketissa”

 

Kiinan seurakunnat eivät nykyisin saa antaa alle 18-vuotiaiden osallistua tilaisuuksiinsa ja kieltoa rikkovia odottaa rangaistus. Pyhäkouluja ei siis enää ole, mutta lapset eivät saa osallistua seurakuntien muihinkaan tilaisuuksiin. Viranomaiset näyttävät pyrkivän siihen, ettei kristillisesti uskovien vanhempien lapsistakin tulisi uskovia. Lisäksi kouluissa lapsia opetetaan vihaamaan uskontoa sekä suhtautumaan epäluuloisesti ja ilmiantamaan uskovia vanhempiaan ja sukulaisiaan.

Siitä syystä tämän vuoden joulukampanjamme onkin nimeltään ”Pyhäkoulu paketissa”. Sen myötä kiinalaisille vanhemmille tarjotaan välineet kristinuskon perusteiden opettamiseksi lapsilleen. Lue kampanjasta lisää täältä.

Paketissa käytettävät materiaalit ovat laillisesti saatavilla kiinalaisista kaupoista. Ne jaetaan perheille kotiseurakuntaverkoston kautta.

Yksi paketti maksaa 70 euroa, ja sen on suunniteltu tavoittavan noin seitsemän lasta. Se tarkoittaa, että 10 eurolla voimme tarjota pyhäkoulun yhdelle kiinalaiselle lapselle.

Annetaan Kiinan lapsille heidän pyhäkoulunsa takaisin…paketissa!

Tapahtumat

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria