Artikkelit

Iran – Asianajajat ja aktivistit lapsensa menettämistä pelkäävän pariskunnan tukena

Maryam, Lydia ja Sam. Kuva: Article18

Iranissa 120 asianajajaa ja aktivistia on allekirjoittanut avoimen kirjeen, joka on osoitettu Iranin korkeimman oikeuden puheenjohtajalle Ebrahim Raisille. Häntä pyydetään kumoamaan oikeuden aiemmin antama päätös, jonka mukaan kristinuskoon kääntynyt pariskunta joutuisi luopumaan kaksivuotiaasta adoptiotyttärestään uskonsa vuoksi.

Oikeus määräsi heinäkuussa tekemässään päätöksessä, että Sam Khosravi ja hänen vaimonsa Maryam Falahi eivät ole sopivia Lydian vanhemmiksi. He valittivat tuomiosta, mutta valitus hylättiin viime kuussa.

Hylkäys tuli siitä huolimatta, että alkuperäisessä päätöksessään tuomari myönsi, että Lydialla oli ”voimakas tunneside” vanhempiinsa. Tuomari sanoi myös, että mahdollisuus löytää Lydialle toinen adoptioperhe on ”nolla prosenttia” tytön terveysongelmien vuoksi.

Nyt joukko asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja vaatii korkeimman oikeuden puheenjohtajaa kumoamaan päätöksen, jota he pitävät sekä Iranin että kansainvälisten lakien vastaisena.

Allekirjoittajat huomauttavat useista seikoista. Iran on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, ja sen myötä Iran on velvoitettu asettamaan lapsen hyvinvointi etusijalle. Iranin perustuslakikaan ei aseta uskontoa ehdoksi kelpoisuudelle adoptoida lapsi.

”Missään näissä laissa tai määräyksissä ei mainita hakijan uskontoa perusteena. Päinvastoin, etusijalle asetetaan, että henkilö on Iranin kansalainen ja hyvämaineinen ihminen”, kirjeessä kerrotaan.

Lisäksi he huomauttavat, että Sam ja Maryam ovat ”arvostettuja” ja ”kunniallisia” kansalaisia, joita omassa kotikaupungissaan pidetään hyvässä maineessa, kuten myös piti sosiaalivirasto, joka alun perin myönsi heille Lydian huoltajuuden.

Sosiaaliviraston pyrkiessä myöhemmin viedä Lydia pois huoltajiltaan, he rikkoivat allekirjoittajien mukaan lakia, eivätkä ottaneet huomioon Lydian vakavaa sydänvikaa ja ”lapsen ja hänen vanhempiensa välistä rakkautta ja kiintymystä”.

”Oikeuslaitoksen tehtävä on tukea ja panna täytäntöön Iranin kansalaisten oikeuksia ja pitää yllä lakiin perustuvaa oikeuslaitosta”, allekirjoittajat toteavat. He vaativat Ebrahim Raisia ”antamaan asiaan kuuluvan määräyksen, jolla tämän päätöksen toimeenpano lakkautetaan, sekä antamaan päätöksen, joka estää vastaavaa tapahtumasta myöhemmin, sillä se on sekä lain että sharia-lain vastaista.”

Kiitos Jumalalle näistä rohkeista henkilöistä, jotka ovat astuneet esiin puolustamaan Samia, Maryamia ja Lydiaa, vaikka siitä voi seurata heille itselleen ongelmia.

Lähde: Article18

Iranilainen kristitty pariskunta menettämässä adoptiotyttärensä

Maryam, Sam ja Lydia. Kuva: Middle East Concern

Iranilainen kristinuskoon kääntynyt pariskunta on uskonsa tähden menettämässä kuukauden päästä kaksi vuotta täyttävän adoptiotyttärensä.

Helmikuussa 2019 Sam Khosravi ja Maryam Falahi adoptoivat Lydian orpokodista tämän ollessa kolme kuukautta vanha. Pariskunta oli odottamassa viimeistä hyväksyntää adoptiolle, kun he saivat huonoja uutisia.

Heinäkuun 1. päivä viime vuonna Iranin tiedustelupalvelun agentit suorittivat ratsian Samin ja Maryamin kotiin sekä useiden muiden kristinuskoon kääntyneiden koteihin Bushehrissa. Kaikkiaan kahdeksan henkilöä pidätettiin: Samin veli ja Maryamin sisko, jotka ovat naimisissa keskenään, sekä Samin äiti ja eräs kolmas pariskunta. Seitsemäntoista päivää myöhemmin Sam ja Maryam päästettiin vapaiksi molempien maksettua noin 22.000 euron takuut.

Tämän vuoden kesäkuussa seitsemän näistä kahdeksasta tuomittiin ”hallinnon vastaisesta propagandasta” syytettyinä. Sam sai vuoden vankeutta, jonka jälkeen hänen kärsittäväkseen tulee kaksi vuotta maan sisäistä karkotusta. Maryam, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja, sai noin 350 euron sakon sekä elinikäisen kiellon tehdä töitä julkisessa laitoksessa – hän ei siis enää voisi toimia sairaanhoitajana. Sam on töissä majoitus- ja ravitsemusalalla, eikä hänkään saa jatkaa työssään enää koskaan.

Musertava isku

Heinäkuun lopulla tänä vuonna oikeus päätti, että koska Sam ja Maryam ovat kristittyjä, he eivät ole sopivia Lydian vanhemmiksi, sillä Lydian katsotaan olevan muslimi. Tämä siitä huolimatta, että Lydian biologisten vanhempien henkilöllisyyttä tai uskontoa ei tiedetä. Päätös oli musertava Samille ja Maryamille, jotka 13 vuoden avioliittonsa aikana eivät ole saaneet omia lapsia.

Oikeus kuitenkin tunnusti Samin ja Maryamin pitäneen hyvää huolta Lydiasta, ja heidän välillään olevan vahvan tunnesiteen. Lydialla on joitakin terveydellisiä ongelmia, ja oikeus tunnusti, että vanhemmat olivat kyenneet antamaan Lydialle kaiken tämän tarvitseman avun ja rakkauden.

Asiasta päättänyt tuomari tunsi selvästi myötätuntoa Samia ja Maryamia kohtaan, mutta sanavalinnoista käy ilmi, että tuomari ei saanut tehdä päätöstään itsenäisesti. Article 18 -järjestön vaikuttamistyön johtaja Mansour Borji selittää: ”Tuomiosta käy selkeästi ilmi, että tuomari ei olisi halunnut antaa tällaista päätöstä, ja että tiedusteluministeriö oli pakottanut hänet siihen. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten oikeuslaitos ei ole riippumaton, mitä tulee kristittyihin liittyviin tapauksiin.”

Oikeuden päätöksessä kerrottiin myös Lydian todennäköinen kohtalo: ”Tulee myös todeta, että lapsen terveydentilansa ja hänen sairautensa huomioon ottaen ei ole minkäänlaista mahdollisuutta antaa häntä toisen perheen hoitoon. Jos lapsi otetaan pois, on mahdollista, että hän tulee elämään ikuisesti sosiaalihuollon hoivassa.”

Sam ja Maryam valittivat päätöksestä, mutta nyt, 23. syyskuuta, oikeus piti päätöksen voimassa. Nyt Sam ja Maryam odottavat milloin heille kerrotaan, että heidän on palautettava Lydia orpokotiin. Sosiaalihuolto saattaa tulla hakemaan Lydian pois välittömästi, kun päätös kantautuu heidän tietoonsa.

Sam, Maryam ja heidän ystävänsä pyytävät rukoilemaan puolestaan tämän äärimmäisen ahdistavan tilanteen johdosta, että Herra antaisi heille rauhan ja tekisi ihmeen, jonka myötä Sam ja Maryam saisivat jatkaa Lydian vanhempina.

Lähteet: Middle East Concern, Article 18

Iranissa seitsemälle kristitylle tuomiot

Seitsemän kristinuskoon kääntynyttä, Lounais-Iranin Bushehrin kaupungissa asuvaa uskovaa, ovat saaneet tuomioita, jotka vaihtelevat vankeustuomioista karkotukseen, työrajoituksiin ja sakkoihin.

Vasemmalta oikealle: Pooriya Peyma, Fatemeh Talebi, Maryam Falahi, Sam Khosravi, Khatoon Fatolahzadeh, Sasan Khosravi, Marjan Falahi ja Habib Heydari. Kuva: Article 18

Nämä seitsemän uskovaa, joista kolme on pariskuntia, saivat tietää tuomionsa Bushehrin vallankumoustuomioistuimelta 21. kesäkuuta. Heille annettiin 20 päivää aikaa valittaa tuomioistaan, ja he aikoivat hyödyntää sen.

Neljä miestä – Habib Heydari (39), Pooriya Peyma (28), sekä veljekset Sam (37) ja Sasan Khosravi (36), saivat kaikki vankeustuomiota. Sam ja Sasan saivat lisäksi työrajoitteita ja maansisäisen karkotuksen kärsittävikseen vankilasta päästyään.

Kolme naista – Fatemeh Talebi (28) ja siskokset Maryam (36) ja Marjan Falahi (34), saivat sakkoja. Maryam, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja, sai lisäksi elinikäisen kiellon tehdä töitä missään julkishallinnon alaisessa laitoksessa, mukaan lukien sairaalassa, jossa hän on ollut töissä jo 20 vuotta.

Sam ja Sasan saivat molemmat vuoden pituisen vankeustuomion, jota seuraa kaksi vuotta kestävä maansisäinen karkotus Bushehrista. Lisäksi heiltä on jatkossa kiellettyä toimia majoitusalan ammateissaan.

Habib sai myös vuoden pituisen vankeustuomion, mutta ei karkotusta tai työrajoituksia. Pooriya sai 91 päivän pituisen vankeustuomion – se on lyhyin vankeusaika, joka vaaditaan siihen, että hänelle jää rikosrekisteri. Häneenkään ei kohdistu karkotusta tai työrajoitteita.

Samin vaimo Maryam sai noin 350 euron sakon, Sasanin vaimon Marjanin saama sakko on noin 270 euroa.

Maryamin saama elinikäinen kielto olla töissä missään julkishallinnon alaisessa laitoksessa on kova isku hänelle paikallisessa sairaalassa tehdyn kahden vuosikymmenen mittaisen työuran jälkeen.

Pooriyan vaimo, Fatemeh, sai noin 180 euron suuruisen sakon. Keskivertoiranilaiselle se merkitsee noin kahden kuukauden palkkaa.

Heidät kaikki tuomittiin ”valtion vastaisesta propagandasta”. Heidät pidätettiin 1.7.2019 yhdessä Samin ja Sasanin äidin, Khatoon Fatolahzadehin kanssa. Heidän äitinsä on kuusissa kymmenissä, joten hänet vapautettiin sen vuoksi myöhemmin samana päivänä. Muut seitsemän vapautettiin yli kaksi viikkoa myöhemmin noin 27.000 euron suuruisia takuita vastaan.

Pidätyksen suorittivat tiedusteluministeriön agentit. He suorittivat yhtäaikaisen ratsian uskovien koteihin ja takavarikoivat Raamattuja, kristillistä kirjallisuutta, puisia ristejä ja kristillisin symbolein varustettuja kuvia. Lisäksi he veivät tietokoneita, puhelimia, kaikki henkilöllisyystodistukset, pankkikortit ja muuta henkilökohtaista omaisuutta. Myös uskovien työpaikat tutkittiin ja niiltä takavarikoitiin tietokoneiden kovalevyjä ja valvontakameroiden nauhoja.

Pidätettyjä kohdeltiin kovakouraisesti, vaikka pidätyshetkellä oli paikalla lapsia. Aluksi heitä pidettiin eristysselleissä, heidän ei sallittu hankkia asianajajia, ja heidät pakotettiin tunnustamaan ”rikoksensa” videolla.

Lähde: Article 18

Iran – Oikeudenkäynti ja vapautuksia

Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari

Iranissa yksi uskonsa tähden vangittu on päässyt vapaaksi, samoin kahdeksan pidätettynä ollutta. Yksi uskova puolestaan odottaa lähipäivinä tulevaa oikeudenkäyntiään.

Kristinuskoon kääntynyt 65-vuotias Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari on kutsuttu vallankumoustuomioistuimen eteen lauantaina 27. heinäkuuta Karajissa. Häntä syytetään ”valtion vastaisesta propagandasta”.

Mahrokh oli yksi viidestä kristinuskoon kääntyneestä naisesta, jotka pidätettiin hieman ennen joulua viime vuonna. Mahrokhia kuulusteltiin kymmenen päivän ajan aamusta iltaan, ennen kuin hänet päästettiin vapaaksi takuita vastaan. Neljä muuta naista ovat edelleen pidätettyinä eikä heidän olinpaikkaansa tiedetä.

Tammikuussa Mahrokh joutui käymään islamilaisen uskonnollisen johtajan luona ”ohjauksessa”, jossa hänelle tarjottiin ”mahdollisuutta palata islamiin”.

Mahrokh kertoo saavansa rohkaisua tiedosta, että hänen tilanteestaan tiedetään ja hänen puolestaan rukoillaan.

Vapautuksia

Sevada Aghasar

Armenialaiskristitty Sevada Aghasar on päästetty ehdonalaiseen vapauteen Teheranin Evinin vankilasta maanantaina 21. heinäkuuta, kun hän oli kärsinyt puolet viiden vuoden vankeustuomiostaan. Hänet oli tuomittu ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista kotiseurakunnan toimintaan osallistumalla”.

Sevada pidätettiin vuonna 2013 islamista kristinuskoon kääntyneen Ebrahim Firouzin kanssa, joka on edelleen vankilassa. Armenialaiskristittynä Sevadan uskonnonvapaus on perustuslailla turvattu, toisin kuin islamista kääntyneiden, joten hänen vankeudelleen ei ollut perusteita. Pääsiäisenä hänet päästettiin lyhyelle vapaalle vankilasta.

Sevadan ehdonalaisen vapauden edellytyksistä ei toistaiseksi tiedetä.

Vapautumisensa jälkeen 30-vuotias Sevada kirjoitti Instagramissa näin: ”Kun olin lapsi, luulin että vain rikolliset ja pahantekijät joutuisivat vankilaan. Nuorena tiesin, että myös velalliset ja virheitä tehneet voivat joutua vankilaan. Nyt tiedän, että jopa viattomat voivat joutua vangituiksi! Kiitos Jumalalle, minä olen nyt vapaa.”

Vasemmalta oikealle: Pooriya Peyma, Fatemeh Talebi, Maryam Falahi, Sam Khosravi, Khatoon Fatolahzadeh, Sasan Khosravi, Marian Falahi ja Habib Heydari.

Tämän kuun alussa Bushehrissa pidätetyt kahdeksan uskovaa on myös vapautettu takuita vastaan, mutta heitä saattaa odottaa oikeudenkäynti ja vankeus.

Pidätetyistä viisi on saman perheen jäseniä. Heitä kaikkia syytetään ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”, ”kokoontumisesta ja juonimisesta valtiota vastaan”, sekä ”laittoman järjestön jäsenyydestä”, jolla tarkoitetaan kotiseurakuntia.

Heidät päästettiin vapaaksi 16. ja 17. heinäkuuta, kun kukin heistä maksoi noin 30.000 euron takuut.

Vapaaksi päässeet ovat Sam Khosravi (36) ja hänen vaimonsa Maryam Falahi (35), Samin veli Sasan (35) ja hänen vaimonsa Marian Falahi (33), Samin ja Sasanin äiti Khatoon Fatolahzadeh (61), Pooriya Peyma (27) ja hänen vaimonsa Fatemeh Talebi (27), sekä Habib Heydari (38).

Khatoon vapautettiin pidätystä seuraavana päivänä ikänsä vuoksi. Muita pidätettyjä pidettiin eristysselleissä tiedusteluministeriön tiloissa Bushehrissa, jossa heidät pakotettiin tunnustamaan ”rikoksensa” kameralle.

Lähteet: Middle East Concern, Article 18

Kiitos Herra jokaisesta vapautetusta kristitystä, kiitos että vapautit rajoittavista, näkyvistä, kahleista. Mutta vielä enemmän me kiitämme siitä, että sinä tulit ja vapautit meidät kaikki näkymättömistä orjuuden ikeistä.

Herra, me rukoilemme, että ilosanoma sinusta saavuttaa myös vangitsijat ja vapauttaa heidätkin näistä vihollisen kahleista.

Auta vangittuina olevia kristittyjä muistamaan, että hekin ovat Hengessä vapaita, vaikka olosuhteet rajoittavatkin heidän elämäänsä. “Sillä Herra on Henki ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.” (2. Kor. 3:17)

Kahdeksan uskovaa pidätetty Iranissa, viisi samasta perheestä

Vasemmalta oikealle: Pooriya Peyma, Fatemeh Talebi, Maryam Falahi, Sam Khosravi, Khatoon Fatolahzadeh, Sasan Khosravi, Marjan Falahi ja Habib Heydari.

Kahdeksan kristinuskoon kääntynyttä iranilaista, heidän joukossaan viisi saman perheen jäsentä, pidätettiin lounaisiranilaisessa Bushehrin kaupungissa maanantaina, 1. heinäkuuta.

Pidätyksen tehneet viranomaiset kertoivat olevansa tiedusteluministeriön (MOIS) edustajia.

Viranomaiset suorittivat koordinoidun iskun kristittyjen koteihin noin kello yhdeksältä aamulla. He takavarikoivat Raamattuja, kristillistä kirjallisuutta, puisia ristejä ja kristillisiä symboleja sisältäviä kuvia. Lisäksi he veivät kannettavia tietokoneita, puhelimia, henkilöllisyystodistuksia, pankkikortteja ja muuta henkilökohtaista omaisuutta.

Pidätyksen tehneet viranomaiset tutkivat myös ainakin kahden pidätetyn työpaikat, joista he takavarikoivat tietokoneiden kovalevyjä ja valvontakameroiden tallenteita.

Viranomaisten kerrotaan kohdelleen kristittyjä kovakouraisesti, vaikka pidätyksen aikaan läsnä oli pieniä lapsia.

Pidätetyt ovat Sam Khosravi (36) ja hänen vaimonsa Maryam Falahi (35), Samin veli Sasan (35) ja hänen vaimonsa Marjan Falahi (33), Samin ja Sasanin äiti Khatoon Fatolahzadeh (61), Pooriya Peyma (27) ja hänen vaimonsa Fatemeh Talebi (27), sekä Habib Heydari (38).

Khatoon Fatolahzadeh, joka pidätettiin kuudella autolla saapuneiden viranomaisten voimin, vapautettiin myöhemmin samana päivänä ikänsä vuoksi.

Muut uskovat ovat yhä pidätettyinä eivätkä he saa olla yhteydessä asianajajiin. Heitä pidetään eristysselleissä MOIS:n toimistossa Bushehrissa.

Näiden pidätysten myötä Iranissa tämän vuoden aikana pidätettyjen kristittyjen lukumäärä nousee ainakin 34:ään.

Toukokuussa Iranin tiedusteluministeri Mahmoud Alavi myönsi avoimesti, että he kutsuvat kristinuskoon kääntyneitä kuultaviksi, sillä joukkokääntymisiä kristinuskoon ”tapahtuu aivan silmiemme edessä”.

Huhtikuussa Bushehrissa oikeus piti päätöksellään voimassa kuudentoista kristinuskoon kääntyneen tuomiot. Heidät on tuomittu ”valtionvastaisesta propagandasta kotiseurakuntia muodostamalla”.

(Article 18)