Artikkelit

Sudan – Loppulausunnot annettu

Michael Yat ja Peter Yen Reith oikeudessa. Kuva World Watch MonitorEteläsudanilaisten pastoreiden Michael Yat ja Peter Yen Reith puolustus antoi keskiviikkona 23. heinäkuuta oikeudelle kirjalliset loppulausuntonsa.

Loppulausunnoissa puolustusasianajajien tiimin johtaja Mohaned Mustafa haastoi syyttäjän todisteet ja pyysi oikeutta ylläpitämään perustuslaillisen periaatteen oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Lisäksi he huomauttavat epätavallisesta tavasta, jolla pastorit pidätettiin ja siitä kuinka heidän pidätyksensä tapahtui incommunicado (omaisille ei kerrottu pidätyksestä, pastorit eivät saaneet tavata heitä eivätkä asianajajia), kuinka heidän kannettavat tietokoneensa ja muut elektroniset laitteensa takavarikoitiin ja millä menetelmillä syyttäjä rakensi todistuksensa.

Seuraavan kerran oikeus kokoontuu 5. elokuuta, ja tuolloin tuomarin odotetaan kertovan tuomionsa ja mahdollinen tuomio, jos pastorit todetaan syyllisiksi.

– Christian Solidarity Worldwide

Sudan – Viimeiset kuulemiset pidetty

Michael Yat ja Peter Yen Reith oikeudessa. Kuva: World Watch Monitor

Pastoreiden Michael Yat ja Peter Yen Reith puolesta pyydetään jatkamaan esirukouksia. Pastoreiden viimeinen oikeudenkäynti pidettiin 14. heinäkuuta. Aiemmassa käsittelyssä 2. heinäkuuta tuomari oli päättänyt, että asia etenee kaikkien syytteiden osalta oikeuteen.

Viimeisessä kuulemisessa puolustus sai esittää puheenvuoronsa. Puolustuksella oli kaksi todistajaa, IT-asiantuntija ja eläkkeelle jäänyt armeijan kenraali ja vuoden 2010 presidenttiehdokas Abdul Aziz Khalid. Pastorit ovat sanoneet, että he näkivät oikeudessa ensimmäistä kertaa heidän tietokoneeltaan löydetyksi sanotun tiedustelupalvelu NISS:n oppaan. IT-asiantuntija osoitti, kuinka helppoa jonkun on ollut laittaa opas heidän koneelleen heidän tietämättään. Abdul Aziz Khalid puolestaan todisti, että NISS:n opaskirja on ollut siviilien saatavissa, eikä se sisällä sotilas- tai valtionsalaisuuksia, kuten on väitetty.

Heinäkuun 23. päivä on vielä kuuleminen, jossa esitetään loppulausunnot. Tuomio odotetaan annettavan 5. elokuuta pidettävässä kuulemisessa.

Useiden ulkomaisten suurlähetystöjen lähettämät tarkkailijat olivat paikalla viimeisessä oikeudenkäynnissä. Sudanin oikeusministeriön edustaja kertoi yhdelle pastoreiden asianajajista, että laaja ulkopuolinen kiinnostus tapausta kohtaan on saanut myös Sudanin hallituksen kiinnostumaan siitä. Amnesty International on nimennyt pastorien olevan ”mielipidevankeja, jotka on pidätetty, vangittu ja asetettu syytteisiin pelkästään rauhanomaisesti esitettyjen uskonnollisten näkemystensä vuoksi.”

– Christian Solidarity Worldwide, Middle East Concern, World Watch Monitor

Sudan – Pastoreiden asiaa käsitelty jälleen

Pastori Michael Yat. Kuva - Christian Solidarity WorldwidePastoreiden Michael Yat ja Peter Yen Reith puolesta pyydetään rukoilemaan edelleen.

Torstaina 25.6. pidetyssä käsittelyssä syyttäjä toi paikalle yhden todistajan. Tämäkään todistaja ei kyennyt antamaan uusia todisteita pastoreita vastaan. Seuraava kuuleminen on määrä pitää 2. heinäkuuta. Tuolloin tuomari antaa pastoreiden puhua ja voi esittää heille kysymyksiä. Sen jälkeen hän päättää hylkääkö syytteet vai jatkuuko käsittely. Jos käsittely jatkuu, hän päättää mistä asioista pastoreita syytetään.

– Middle East Concern, Christian Solidarity Worldwide

Sudan – Pastorit taas oikeudessa

Peter Reith. Kuva Morning Star News

Peter Yen Reith. Kuva Morning Star News

Pastorit Michael Yat ja Peter Yen Reith olivat jälleen oikeudessa torstaina 18. kesäkuuta.

Kuulemisessa syyttäjä toi paikalle yhden todistajan, joka antoi lausuntonsa, mutta uusia todisteita pastoreita vastaan ei löytynyt. Seuraava kuuleminen on määrä pitää 25.6. Syyttäjä sanoi heillä olevan vielä kaksi todistajaa antamaan lausuntonsa.

Seuraavaksi tuomari antaa alustavan päätöksen siitä, onko hänen mielestään pastoreita vastaan esitetyille syytteille perusteita. Jos perusteita ei ole, hän hylkää syytteet ja käsittely päättyy. Muussa tapauksessa asia etenee oikeuteen.

Puolustuksen asianajaja uskoo tuomarin antavan päätöksensä seuraavaksi pidettävässä kuulemisessa. Vaikka pastoreita vastaan ei ole todisteita, asianajaja uskoo tuomarin sallivan tapauksen käsittelyn jatkumisen.

Pastorit siirrettiin 4. kesäkuuta tarkasti vartioituun Koberin vankilaan, jossa heitä pidetään eri selleissä. Vankilan viranomaiset ovat kieltäneet pastoreita tapaamasta perheitään tai asianajajaansa. Puolustuksen asianajajalle on kerrottu, että pastorit siirrettiin, koska länsimaiset vierailijat ottivat heistä valokuvia ja koska kristillinen mediajärjestö julkaisi heidän antamansa haastattelun.

– Middle East Concern

Sudan – Pastoreiden oikeudenkäynti jatkuu

Pastori Michael Yat. Kuva – Christian Solidarity Worldwide

Pastoreiden Michael Yat ja Peter Yen Reith oikeudenkäynti jatkui 15. kesäkuuta. Käsittelyä lykättiin 31.5. pidetyssä oikeudenkäynnissä, jotta syyttäjällä olisi lisää aikaa kerätä todisteita.

Khartoumissa maanantaina 15. kesäkuuta pidetyssä oikeudenkäynnissä samat kaksi tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (NISS) viranomaista jotka olivat todistaneet aiemmin, antoivat jälleen todistuksensa, kertoi oikeudessa läsnä ollut sukulainen.

Puolustuksen asianajaja pyysi NISS:n viranomaisia esittämään todisteita syytösten tueksi. Pastoreita syytetään muun muassa vakoilemisesta, joka yhdessä ”perustuslain horjuttamisen” kanssa on rangaistavissa kuolemalla tai elinkautisella vankeudella sekä sodan käymisestä valtiota vastaan, josta myös voidaan langettaa kuolemantuomio. ”Kun puolustusasianajaja kysyi todistajilta, he eivät osanneet vastata kysymykseen”, kertoi sukulainen. Sen sijaan he vain toistivat, mitä olivat jo aiemmassa oikeudenkäynnissä sanoneet.

Tällä kertaa myös puolustus pääsi esittämään vastineensa. Pastoreita edustava lakimies sanoi oikeudenkäynnin sujuneen hyvin, vaikka tuomiota ei julistettukaan. Seuraava kuuleminen on määrätty torstaille 18. kesäkuuta.

– Morning Star News

Iran, Sudan – Päivitystä oikeudenkäynneistä

Farshid Fathi. Kuva: Mohabat NewsIranissa vankilassa oleva pastori Farshid Fathi on odottanut päätöstä valitukseensa koskien hänelle langetettua vuoden lisävankeusrangaistusta. Valitettavasti päätös oli Fathin kannalta kielteinen, eli tuomio pidettiin voimassa. Lisäksi hänelle määrättiin 74 ruoskaniskua.

Kielteisen päätöksen jälkeen Fathi ja toinen kristitty vanki, Alireza Seyyedian, siirettiin Rajaei-Shahrin vankilan osastolle 2. Fathin sukulaisen mukaan olosuhteet osastolla 2 ovat huonot. Samalla osastolla pidetään ryöstöistä, väkivallasta ja huumeista tuomittuja vankeja.

Peter Reith. Kuva Morning Star NewsSudanissa oikeusprosessin kahta pastoria vastaan oli määrä jatkua 31. toukokuuta. Käsittely kuitenkin lykättiin pidettäväksi 15. kesäkuuta, jotta syyttäjällä olisi enemmän aikaa valmistautua. Pastoreiden Michael Yat ja Peter Yen Reith puolustusasianajajan mukaan miehiä vastaan ei ole todisteita. Oikeudessa tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (NISS) edustaja todisti, että pastorit keräsivät tietoa ihmisoikeusryhmälle. Todisteeksi hän esitti Sudanin karttaa, erityisesti Darfurin aluetta, joka löytyi pastoreiden tietokoneelta. ”Mutta kuka tahansa voi mennä internettiin ja ladata kartan jostain maailman maasta”, hän sanoi. ”Ei se ole rikos.” Miehet palautettiin Omdurmanin vankilaan käsittelyn jälkeen.

– Middle East Concern, World Watch Monitor, Morning Star News

Sudan – Pastoreilla oikeudenkäynti

Peter Reith. Kuva Morning Star News

Pastori Peter Yen Reith. Kuva: Morning Star News

Aiemmin tässä kuussa raskaat syytteet saaneet pastorit Michael Yat ja Peter Yen Reith joutuvat jälleen oikeuteen tiistaina 19. toukokuuta.

Oikeudenkäynnin oli määrä tapahtua 14. toukokuuta, mutta syyttäjä ei saanut tuotua paikalle todistajaansa tiedustelu- ja turvallisuuspalvelusta (NISS). Tuomari siirsi sen vuoksi kuulemisen tiistaille ja määräsi syyttäjän tuomaan todistajansa paikalle tuolloin.

Pastorien puolesta pyydetään esirukouksia, sillä syytteet heitä vastaan ovat erittäin vakavia.

– Middle East Concern, Morning Star News

Sudan – Eteläsudanilaiset pastorit oikeuden edessä

Kesäkuussa-2014-tuhottu-kirkko-Khartoumissa-300x300

Sudanin viranomaisten tavoite on hävittää kirkot Khartoumissa keinolla tai toisella. Kuvassa kesäkuussa 2014 tuhottu khartoumilainen kirkko.

Pastorit Yat Michael ja Peter Reith, eteläsudanilaiset pastorit presbyteerisestä evankelisesta kirkosta, tuotiin Khartoumin rikosoikeuden eteen maanantaina 4. toukokuuta.

Molemmille pastoreille luettiin syytteet perustuslaillisen järjestelmän horjuttamisesta, sodan käymisestä valtiota vastaan, virallisen tiedon tai asiakirjojen vastaanottamisesta ja paljastamisesta, tyytymättömyyden herättämisessä kantahenkilökunnan keskuudessa, yleisen rauhan rikkomisesta ja uskonnollisten käsitysten loukkaamisesta. Viidestä syytteestä kahdesta ensimmäisestä voidaan tuomita kuolemaan tai elinkautiseen vankeuteen.

Seuraavan kuulemisen on määrä tapahtua 14. toukokuuta.

Pastori Yat Michael on ollut pidätettynä 14.12.2014 lähtien, pastori Peter Reith 11.1.2015 lähtien. Molempia pidettiin kansallisen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (NISS) huostassa ilman syytteitä. He eivät myöskään saaneet tavata perheitään tai lakimiestä kunnes 1. maaliskuuta, jolloin heidät siirrettiin yleisen syyttäjän haltuun.

Pastori Yat Michael pidätettiin pian sen jälkeen, kun hän oli puhunut Bahrin presbyteeriseurakunnassa Khartoumissa. Seurakunnalla on ollut tonttikiistaa yksityisten sijoittajien kanssa, joita hallitus tukee. Pidätyksen yhteydessä NISS:n agenttien kerrotaan sanoneen, että heitä loukkasi pastori Michaelin puhe, jossa hän rohkaisi seurakuntaa pysymään vahvana koettelemuksissa, joita he kävivät läpi.

Sudanilaiset viranomaiset ovat yrittäneet myydä laittomasti myös muuta kyseisen presbyteeriseurakunnan omaisuutta.

– Christian Solidarity Worldwide