Artikkelit

Hyvästit Bulgarian uskonnonvapaudelle?

”Uskontoa saa harjoittaa ainoastaan tähän tarkoitukseen osoitetuissa tiloissa.” Kuulostaako tutulta? Tämä sääntö oli yksi muutoksista Kiinan helmikuussa voimaan tulleeseen uuteen uskontolakiin. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole kyse kommunistisesta Kiinasta kaukana Aasiassa, vaan eurooppalaisesta, Euroopan Unioniin kuuluvasta Bulgariasta, jonne ollaan nyt laatimassa uutta uskontolakia.

Uusi, uskonnonvapautta ankarasti rajoittava lakiluonnos on 4. lokakuuta jo läpäissyt ensimmäisen kuulemisen Bulgarian parlamentissa. Lakiluonnos on parhaillaan perjantaina 16. marraskuuta päättyvällä lausuntokierroksella, jonka jälkeen laaditaan lopullinen laki.

Näennäisesti uuden lain tarkoitus on hillitä ääriajattelua. Bulgarian katolista kirkkoa edustavan Isä Petko Valovin mukaan suunniteltu laki rajoittaisi uskonnonvapautta. ”Kansallisen turvallisuuden puolustamiseksi on olemassa muita lakeja, uskontolain ei pitäisi suojella yhteiskuntaa uskonnolta.”

Kaikki Bulgarian uskonnolliset yhteisöt ja useat kansalaisoikeusjärjestöt ovat vastustaneet lakiluonnosta. Bulgarian Evankelinen Allianssi uskoo lain olevan niin puutteellinen, että pelkillä korjauksilla siitä ei saada kunnollista. Sen sijaan lakiluonnos pitäisi heidän mukaansa hylätä kokonaan ja jos parlamentti haluaa jatkaa keskustelua uudesta uskontolaista, eri uskonnollisten yhteisöjen edustajat tulisi ottaa suunnitteluun mukaan.

Bulgarialaisista 85 prosenttia katsoo olevansa uskonnoltaan itäisiä ortodokseja. Noin kymmenen prosenttia on muslimeja. Tällä hetkellä Bulgariassa on 107 rekisteröityä uskonnollista yhteisöä Bulgarian ortodoksikirkon lisäksi.

Suunniteltuja rajoituksia

Lakiluonnoksen mukaan Bulgarian kansalaiset saavat suorittaa uskonnollisia liturgioita ainoastaan, jos he ovat saaneet uskonnollisen koulutuksensa Bulgariassa tai jos heidän ulkomainen tutkintonsa on Bulgarian viranomaisten ja rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön tunnustama.

Uskonnollisella yhteisöllä tulee olla vähintään 300 jäsentä, jotta se voi tulla tunnustetuksi oikeudellisena yhteisönä. Uskonnollista toimintaa ei myöskään saa harjoittaa muissa kuin siihen tarkoitetuissa tiloissa.

Luonnoksen mukaan oikeus avata uskonnollisia kouluja ja kouluttaa papistoa annettaisiin vain itäisille ortodokseille ja muslimeille, mutta nämäkään yhteisöt eivät kannata suunniteltua lakia. Millään muulla uskonnollisella yhteisöllä näitä oikeuksia ei olisi, sillä niiden itse ilmoittamien seuraajien määrät jäävät vuoden 2011 väestönlaskennan perusteella liian pieniksi.

Ulkomaalaiset saisivat johtaa uskonnollisia tilaisuuksia ainoastaan, jos heidän seurassaan on laillisesti uskonnolliseen virkaan vihitty Bulgarian kansalainen.

Ulkomailta tulevat rahalahjoitukset olisivat sallittuja ainoastaan rakentamiseen tai sosiaaliapuun tarkoitettuina ja Bulgarian viranomaisten etukäteen antamalla luvalla. Toisin sanoen, ulkomailta tulevilla varoilla ei voitaisi enää tukea kristillisiä klinikoita tai kouluja, painattaa kirjallisuutta tai järjestää tapahtumia tai tukea pastoreita.

Bulgarian kristityt pyytävät rukoilemaan tilanteen puolesta ja levittämään siitä sanaa.

Lähteet: Bulgarian Evankelinen Allianssi, Wikipedia, SIR

Lyhyesti ja rukoillen – Kuuban kristityt vaativat uskonnonvapautta

Yhteiskristillinen ryhmä kristillisiä johtajia Kuuban suurimmista protestanttisista tunnustuskunnista on Kuuban metodistikirkon ja Assemblies of God -seurakunnan johdolla käynnistänyt ennennäkemättömän kampanjan, jolla vaaditaan täyden uskonnonvapauden kirjaamista Kuuban parhaillaan valmisteilla olevaan uuteen perustuslakiin.

Seurakuntien johtajat kannustavat kuubalaisia allekirjoittamaan vetoomuksen, jolla vaaditaan kahden kohdan lisäämistä Kuuban perustuslain artiklaan 15. Sen myötä he saisivat vapaasti ”harjoittaa uskoaan ja vaikuttaa kansan elämään Kristuksen Sanan kautta ja kaikkien niiden sosiaalisten ohjelmien kautta, joita kristillinen seurakunta jo toteuttaa.”

Luonnostelma päivitetylle perustuslaille hyväksyttiin Kuuban parlamentissa heinäkuussa. Tällä hetkellä se on julkisella kommenttikierroksella ja siitä järjestetään kansanäänestys ensi vuoden helmikuussa.

Lähde: Christian Solidarity Worldwide

Kiitos Kuuban kristittyjen rohkeudesta ja siitä, että tämä asia on tuonut heidät yhteen.
Rukoile, että uskovien vaatima muutos lisättäisiin tulevaan perustuslakiin.

Rukousaiheiden pdf-version voit ladata tästä.

Uskonto kielletty puolueen jäseniltä Kiinassa

Kiinan ylin uskontoasioista päättävä viranomainen on sanonut, että kommunistisen puolueen jäsenten ei pitäisi etsiä arvoa uskosta ja heidät, joilla on uskonnollinen vakaumus, pitäisi taivutella luopumaan niistä. Tämän sanotaan ylläpitävän puolueen yhtenäisyyttä. Kiinan kommunistisessa puolueessa on arviolta 85 miljoonaa jäsentä.

”Puolueen jäsenten ei pitäisi omata uskonnollista vakaumusta, joka on punainen viiva kaikille jäsenille … Puolueen jäsenten pitäisi olla järkähtämättömiä marxistisia ateisteja, totella puolueen sääntöjä ja pitäytyä puolueen uskoon … heidän ei sallita etsiä arvoa ja uskoa uskonnosta”, kirjoitti Wang Zuoan, Uskonnollisten asioiden valtiollisen hallinnon (SARA) johtaja. Artikkeli julkaistiin Qiushi-lehdessä, joka on Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean tärkein lehti.

Uskonnollisen vakaumuksen omaavat pitäisi taivutella luopumaan niistä ja sitä vastustavia tulisi rangaista, Wang kirjoitti.

”Jotkut ulkomaiset voimat ovat käyttäneet uskontoa soluttautuakseen Kiinaan ja ekstremistiset ja uskonnolliset toimet leviävät joissakin paikoissa, uhaten kansallista turvallisuutta ja sosiaalista vakautta”, Wang lisäsi.

Vaatimus on Kiinan perustuslain artiklan 36 vastainen: ”Valtion toimielin, julkinen järjestö tai yksilö eivät voi pakottaa kansalaista uskomaan tai olemaan uskomatta mihinkään uskontoon eivätkä ne voi syrjiä kansalaisia, jotka uskovat tai eivät usko mihinkään uskontoon.”

Lähteet: Global Times, China Aid

 

Artikkelin hyperlinkit:

http://www.globaltimes.cn/content/1056944.shtml

http://www.chinaaid.org/2017/07/provinces-seek-to-eradicate-sunday.html

 

Kuva: Kiinan lippu. Kuvan lähde: Visualhunt/Nathanh100

Tapahtumat

“Kriisi, joka koskettaa kansakuntaa” – TV7

Olemme maailmanlaajuisesti tilanteessa, joka koskettaa kaikkia. Pienen viruksen aikaansaama reaktio on ennen näkemätön. Ennen tämän kriisin puhkeamista Suomi oli ajautunut toiseen merkittävään kriisiin. Nimittäin sanan- ja uskonnonvapauden rajoittamiseen. Raamattu-uskolliset ja uskonsa Jeesukseen Kristukseen tosissaan ottavat henkilöt ovat joutuneet maalitauluiksi. Koronakriisi pysäytti tilanteen, auttaen vetämään henkeä. Miten on jatkossa, siitä keskustelemme kansanedustaja Antero Laukkasen kanssa.